Dobrá správa: Duchonka i Nitrianske Rudno majú vhodnú kvalitu vody na kúpanie

2979

Okrem kúpalísk si môžete tropické dni užiť aj v blízkosti prírodných vodných plôch. Ich stav preverujú hygienici odoberaním vzoriek. V porovnaní s minulým rokom nedostalo toto leto zatiaľ žiadne prírodné kúpalisko v regióne od hygieny stopku.

Jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ SR) počas leta pravidelne kontrolujú kvalitu vody na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.

Nič škodlivé neobjavili

Z posledných výsledkov analýzy vzoriek vyplýva, že v našom regióne sa vyhovujúca kvalita vody nachádza vo vodnej nádrži Duchonka, v rámci Trenčianskeho kraja dala hygiena zelenú kúpaniu sa vo vodných nádržiach Nitrianske Rudno, Kanianka či Zelená voda alebo Štrkovisko Horná Streda.

Niektoré nekontrolujú

Vyhľadávané nádrže v Partizánskom, vo Veľkých Uherciach, či napríklad v Žabokrekoch nad Nitrou nie sú zo strany RÚVZ SR monitorované, kvalita vody preto nie je známa. Vzorky sa odoberajú v pravidelných intervaloch, aktuálny stav na vodných plochách v jednotlivých krajoch môžete sledovať na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.

zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay.com