Financie na učebnice sú nedostatočné

26

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zverejnilo výšku príspevku na edukačné publikácie na školský rok 2023/2024. Školy sú nespokojné, poskytnuté financie sú príliš nízke.

Príspevok na učebnice pre prvákov bol v aktuálnom školskom roku vyčíslený na 32 eur. Teraz to vychádza len 15 eur. Pre ostatných žiakov ide o 7,50 eura, čo nepokryje ani náklady na dve publikácie. Škrtať by sa malo aj v prípade stredných škôl, kde príspevok klesol z 11 na 6 eur. „Príspevok je nedostatočný. Máme v rozpočte ešte nejaké peniaze na učebnice, ale nie je to veľká suma. Zvyšok budú pravdepodobne musieť zaplatiť rodičia, pričom školstvo a vzdelávanie na základných školách na Slovensku je bezplatné,“ podotkol riaditeľ Základnej školy s materskou školu na Veľkej okružnej Juraj Guniš.

Veľkým problémom podľa neho je, že klasické učebnice na prvom stupni vymizli a v posledných rokoch sa používajú takzvané pracovné učebnice. „Sú to vlastne pracovné zošity, ktoré má žiak len na jeden rok. Môžu do nich písať. Žiaľ, sú najkvalitnejšie,“ poznamenal.

Školy spokojné nie sú

S pracovnými učebnicami sa nestotožňuje ani riaditeľka ZŠ na Malinovského ulici Alena Barancová. „Radšej to mohli byť klasické dobré učebnice, ktoré by školám slúžili možno aj osem rokov. K tomu by mohol byť pracovný zošit, ktorý je podstatne lacnejší,“ uviedla. Ani im financie z rezortu školstva nepostačujú. Snažili sa, aby aspoň prváci mali to, čo majú dostať. „Kupovali sme šlabikáre, objednali sa vlastivedy, prvouky, to, čo nám vyšlo. Bohužiaľ, všetky pracovné zošity si budú musieť kupovať rodičia,“ priblížila Alena Barancová. Ako pokračovala, na druhom stupni objednali učebnice chémie, na ďalšie nové knihy nie sú financie. „Ostatné doobjednáme, keď budeme vidieť, že nám chýba nejaká učebnica, alebo bude vyšší počet žiakov, inak nám na ďalšie publikácie nevyšli peniaze,“ dodala.

Príspevok na učebnice sa každej škole určuje podľa počtu žiakov a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka. Ako uvádza rezort, z príspevku zo štátneho rozpočtu budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety.

Výnimkou sú edukačné publikácie pre cudzie jazyky, ktoré základné školy, špeciálne základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom (pre 1. – 4. ročník) budú oprávnené nakupovať z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Na ich nákup bude poskytnutých približne 3,5 milióna eur.

zdroj: minedu.sk, foto: ilustračné freepik

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.