FOTO: Vyčistili takmer pol kilometra koryta Nitrice

1022

V uplynulom týždni realizovali vodohospodári čistenie koryta rieky Nitrice (Belanky) v Partizánskom.

S úpravou toku začali pracovníci Správy povodia hornej Nitry vo štvrtok 13. januára za mostom v mestskej časti Veľké Bielice v smere na Brodzany, pričom išlo o 450 metrov dlhý úsek. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), odštepný závod Piešťany zaradil túto akciu do Plánu oprav a údržby na rok 2021.

„Údržba nebola dokončená v minulom roku z dôvodu vykonávania povodňových zabezpečovacích prác, kedy boli pracovníci a technika prioritne presunutí na miesta postihnuté povodňami,“ informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vyčistenie rieky spočívalo v odstránení nánosov a usadenín pomocou mechanizmov.

Zanedbané korytá s množstvom náletových drevín bývajú v období prívalových dažďov častou príčinou povodní. Podľa slov hovorcu celkové náklady na údržbu predstavujú sumu 37-tisíc eur.

Foto: mm

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.