Gymnázium v Partizánskom si vyrába vlastnú energiu zo slnečných panelov

380
fotovoltaika gymnázium partizánske

Počas minulého školského roka získalo Gymnázium v Partizánskom financie z výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Ide o program zameraný na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Je financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

V rámci neho sa škole podarilo vybudovať malú fotovoltaickú elektráreň. „Je menšia, s výkonom do tých 3 kW. Je napájaná slnečnými panelmi, ktoré sa namontovali na strechu. Energia sa bude uskladňovať v batériách, tie sa cez deň sa nabijú, čo nám ju umožní postupne spotrebovať,“ povedal riaditeľ miestneho gymnázia František Štetiar.

Vďaka projektu tak na strechu budovy pribudlo desať panelov. Tie budú zatiaľ poskytovať elektrickú energiu pre učebne, v ktorých sa nachádza oddychová zóna a novovybudovaná zimná záhrada. Fotovoltaická elektráreň bude slúžiť aj ako učebná pomôcka na fyziku, kde bude možné ukázať, akým spôsobom sa dá využiť obnoviteľný zdroj a šetriť životné prostredie.

Chcú pokryť celú spotrebu

V rámci projektu chceme ukázať, že aj škola sa môže pričiniť na znížení uhlíkovej stopy. Znamená to, že chceme využiť obnoviteľné zdroje, konkrétne slnečnú energiu – zatiaľ len v malom, ale postupne sa dajú tieto panely rozšíriť na celú strechu, tá je pritom orientovaná tak, že by sa prakticky dala pokryť celá spotreba elektrickej energie panelmi, pokiaľ by sa využila celá plocha strechy,“ vysvetlil riaditeľ.

Vďaka nórskych grantom gymnázium získalo možnosť vybudovať okrem spomínanej zimnej záhrady aj externú ekoučebňu. Slúžiť bude na blokovú výučbu predmetov, na rodičovskú akadémiu a taktiež ako oddychová zóna pre učiteľov a študentov.

Viac o ekoučebni sa dočítate v článku: Gymnázium v Partizánskom vybuduje externú ekoučebňu z Nórskych grantov

Foto: mm