Herne v Partizánskom stopku nedostali. O zákaze hazardu budú rokovať aj naďalej

797

Jedným z bodov rokovania na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom bola iniciatíva poslanca Tomáša Merašického, ktorou chcel výrazne obmedziť existenciu hazardu v meste.

Samosprávy majú väčšie možnosti

„Tejto téme sa venujem niekoľko rokov, odkedy som komunálnym poslancom. Viackrát sme o tom diskutovali aj na pôde Mestskej rady, nevidel som však nejakú jednoznačnú vôľu a jednotu medzi vtedajšími poslancami, aby sme sa vážne zaoberali možnosťami plošného zákazu hazardu. Treba však povedať, že nám to neumožňovala vtedy ani platná legislatíva, podľa ktorej bolo nutné na takýto krok vyzbierať tisíce podpisov v rámci petície,“ povedal nám Tomáš Merašický. Situácia sa zmenila vlani, od novembra totiž vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá upravuje problematiku hazardu, teda herní a kasín na území miest a obcí. Zmena umožnila samosprávam zakázať takéto prevádzky aj bez nutnosti petície občanov.

Nie v dosahu škôl

Poslanec sa preto rozhodol iniciovať vznik nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), po prijatí ktorého by došlo k značnému obmedzeniu hazardu v meste. Uvádza sa v ňom, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od škôl, školských zariadení či napríklad zariadení sociálnych služieb, taktiež vzdialenosť medzi nimi musí byť väčšia ako 200 metrov. Okrem toho herne nesmú fungovať v bytových domoch a budovách slúžiacich na kultúrne či iné spoločenské podujatia. „Mojím cieľom bolo odstrániť herne z lokalít, kde reálne môžu zle vplývať na našu mládež a, samozrejme, aj na rodiny,“ doplnil Tomáš Merašický.

Museli by sa presťahovať

Radnica v rámci prípravy návrhu VZN vypracovala analýzu, v ktorej sa zmerali vzdialenosti herní pôsobiacich na území mesta. Ako sa uvádza v materiáloch, ani jedna z nich nesplnila požiadavku vzdialenosti nad 500 metrov od školských zariadení, preto by sa všetky museli buď presťahovať inam alebo by sa zrušili úplne. Ich odchod z územia mesta by poznačil samosprávu finančne, len v roku 2020 predstavoval príjem z hazardných hier sumu viac ako 150-tisíc eur. „V prípade, že sa spoločnosti prevádzkujúce herne rozhodnú nerelokovať svoje prevádzky, toto je očakávaný výpadok rozpočtu v nasledujúcich rokoch po tom, ako súčasným prevádzkovateľom vypršia platné povolenia,“ uvádza radnica v dôvodovej správe.

ZASTUPITEĽSTVO V PARTIZÁNSKOM DNES ODMIETLO OBMEDZIŤ HAZARD – HERNE A KASÍNA POKRAČUJÚ📍Na mestskom zastupiteľstve v…

Posted by Tomáš Merašický on Tuesday, February 23, 2021

Poslanci návrh neodklepli

Návrh VZN napokon neprešiel, zahlasovalo zaň len osem poslancov, na jeho schválenie bolo potrebných minimálne 11 hlasov. Za nové znenie VZN nehlasoval poslanec Juraj Krasula: „Neprijatie neznamená, že za problematikou hazardu sa v meste dáva bodka. Všetci poslanci máme záujem, aby sme hazard obmedzili a aby sa urobili kroky na ochranu rodín, ktoré s tým majú problém. Osobne si ale myslím, že obdobie najväčšieho rozkvetu herní a kasín máme za sebou. Dnes je veľmi problematické pre každého dostať sa do takejto prevádzky bez kontroly občianskeho preukazu a registra vylúčených osôb,“ vysvetlil poslanec. Do tohto zoznamu patria napríklad ľudia, ktorí na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť či ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. „Určite nechcem tvrdiť, že 150-tisíc sa v rozpočte nahradiť nedá, no predsa len sú to finančné prostriedky, ktoré môžu pomôcť na rozvoj niečoho pozitívneho,“ doplnil poslanec.

Primátor predloží ďalší návrh

O hazarde chce naďalej rokovať aj primátor Jozef Božik. Podľa jeho slov plánuje čoskoro predložiť nové znenie VZN, ktoré bude výraznejšie regulovať hazard v meste. „Mojím cieľom je zamedziť tomu, aby herne a kasína boli v mestských priestoroch, ale aj v bytových domoch a budovách určených pre kultúru a zábavu občanov,“ informoval primátor. Najbližšie by sa o osude herní v Partizánskom malo diskutovať na aprílovom rokovaní Mestskej rady.

Nové VZN privíta aj poslanec Pavol Dorman. „Súčasná právna norma veľmi striktne upravuje, kto sa pri hracie automaty dostane, pri vstupe do prevádzky sa hneď zisťuje vek a iné obmedzenia. Zároveň si myslím, že momentálne obdobie negatívne poznačí podnikanie aj v tejto oblasti, veď počet herní sa v našom meste za posledné mesiace znížil. Súhlasím a podporím návrh, ktorý zakáže v budúcnosti v mestských objektoch akýkoľvek hazard,“ uzavrel poslanec.

Rokovanie mestských poslancov:

foto: ilustračné pixabay.com, video: YT