Hygiena na prvom mieste

1977

Počas pobytu v zdravotníckych zariadeniach číhajú na pacientov rôzne nemocničné nákazy, ktoré môžu dostať v prípade, že nie je dostatočne dodržaná hygiena.

K úspešnému predchádzaniu pomáha najmä správne umývanie si rúk a ich dezinfekcia. Dôraz na to kladú aj v Nemocnici Svet zdravia v Partizánskom. Ruky sú nielen pracovným nástrojom, prostriedkom komunikácie, ale môžu byť aj hrozbou.

Neznamená, že keď sú ruky viditeľné čisté, sú aj naozaj čisté. Takže je dôležité vedieť si ruky aj správne umývať, správne dezinfikovať,“ zdôraznila nemocničná epidemiologička Jana Vanková. Hygiena rúk vedie k zníženiu infekcií a prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacienta. V priestoroch nemocnice sú preto umiestnené bezkontaktné prístroje s gélovým dezinfekčným prípravkom.„Tieto dezinfekčné prostriedky, ktoré používame v našich zdravotníckych zariadeniach, máme umiestnené pri vstupoch do nemocnice, vo všetkých oddeleniach pri vchode tak, aby nielen zdravotnícky personál mohol využívať túto dezinfekciu, ale aj pacienti, príbuzní a vôbec každý, kto príde na oddelenie,“informovala nemocničná epidemiologička.Dôležité je však vedieť dezinfekciu aj správne použiť. Na ruky si nanesieme dezinfekčný prostriedok a ide o tú správnu techniku. Dezinfekčný prostriedok si šúchame dlaňou o dlaň, prechádzame na vonkajšie strany obidvoch rúk, vydezinfikujeme si prsty, palce a na záver vydezinfikujeme aj končeky prstov,vysvetlila postup Jana Vanková. Dezinfekcia by nemala trvať dlhšie ako jednu minútu, prostriedok neutierame, ale necháme voľne zaschnúť. V prípade vysušenej pokožky môžeme na ruky naniesť ochranný krém. 

Nemocnica ma tiež spracovaný dezinfekčný a hygienický plán pre jednotlivé priestory ako sú ambulancie, oddelenia, spoločné priestory, chodby a vyšetrovne. „Podľa tohto plánu vedia potom upratovačky, sanitárky aj všetok personál, kedy a aký prostriedok použiť. Vykonávame školenia personálu ohľadom dezinfekcie aj sanitácie a tento dezinfekčný plán slúži ako taká pomôcka,“ priblížila námestníčka pre ošetrovateľstvo Oľga Kečkešová. 

Nemocnica sa snaží neustále zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných pacientom. Slúži na to nielen zabezpečenie hygienického režimu, ale aj vybavenie určené k bežnému pobytu hospitalizovaných.Nahradili sme časť klasických nemocničných postelí, tento rok sme vymenili 24 kompletne elektronicky polohovateľných lôžok. Okrem toho to boli menšie veci, ktoré si pacienti možno neuvedomujú, a to napríklad stolík k lôžku pacienta, ktorý slúži na bežné stravovanie, ale aj na odkladanie osobných vecí,“uviedla námestníčka. K zlepšeniu komfortu prispeli nové vankúše i paplóny. „V priebehu minulého roka sme zakúpili desať antidekubitárnych matracov, ktoré slúžia pre imobilných pacientov. Sú kompletne polohovateľné, v jednotlivých komorách sa menia tlaky vzduchu, aby sa tak u ležiaceho pacienta zabránilo vzniku dekubitov, teda preležanín,“ doplnila.

Vymenené boli tiež staré infúzne stojany za nové, pribudli invalidné a transportné vozíky. Nemocnica zakúpila aj pomôcky na polohovanie a bazálnu stimuláciu. „Bazálna stimulácia je trošku zmenený postup pri starostlivosti o pacienta, je to teda najmä u ležiacich a dlhodobo chorých, takže sme zakúpili aj polohovacie pomôcky na túto bazálnu stimuláciu najmä na ARO, oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti, oddelenie dlhodobo chorých a detské oddelenie, ale chceli by sme postupne tento koncept rozšíriť aj ďalej,“ dodala Oľga Kečkešová.

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.