Hygienici testovali kvalitu vody: Nitrianske Rudno neprešlo, Duchonka áno

6875
voda na kupanie nitrianske rudno

Chcete stráviť horúce dni pri vode v prírode? Skôr ako sa niekam vyberiete, by ste si mali skontrolovať, akú kvalitu má a či je vôbec vhodná na kúpanie.

Hygienici z jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ SR) počas leta pravidelne kontrolujú kvalitu vody na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.

Z posledných výsledkov vzoriek vyplýva, že v našom regióne sa vyhovujúca kvalita vody nachádza vo vodnej nádrži Duchonka, naopak, nedostatky boli odhalené na priehradách Nitrianske Rudno a Kanianka. Ako uvádzajú hygienici, vo vode zaznamenali prekročenie tzv. medznej hodnoty črevných enterokokov, pričom bola prítomná aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba. Črevné enterokoky v nadmernom množstve spôsobujú infekcie močových ciest, zápal srdcového svalu a viacero brušných infekcií.

Vyhľadávané vodné nádrže v Partizánskom, vo Veľkých Uherciach, či napríklad v Žabokrekoch nad Nitrou nie sú zo strany RÚVZ SR monitorované, kvalita vody preto nie je známa. Vzorky sa realizujú v pravidelných intervaloch, aktuálny stav na vodných plochách v jednotlivých krajoch môžete sledovať na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.

zdroj: ÚVZ SR, foto: FB Nová Duchonka