Investície pre rok 2022: Partizánske opraví cesty okolo kostola, odkúpiť chce i nový bytový dom

1064
Námestie SNP Partizánske

Mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní schválili aj rozpočet na rok 2022. Jeho súčasťou je viac ako 60 investičných aktivít.

Kým na najbližší rok je rozpočet záväzný, roky 2023 a 2024 sú výhľadové. „Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný s tým, že celkové príjmy a celkové výdavky sú niečo málo nad 28 miliónov eur. Je vyšší, ako býva po iné roky, kvôli tomu, že sú v ňom zaradené výdavky, ktoré predtým nezvykli byť jeho súčasťou, vyskytli sa prvýkrát, sú jednorazové a vo výrazných sumách,“ vysvetlila prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.

Nový bytový dom

Jednou z investičných akcií, ktorá výrazne ovplyvnila rozpočet na budúci rok, je odkúpenie bytového domu na sídlisku Šípok, ktorý sa bude financovať prostredníctvom dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a úveru vo výške viac ako 1,3 milióna eur. Ďalšou položkou je vybudovanie kompostárne, na ktorú získala samospráva nenávratný finančný príspevok a vo svojom rozpočte na ňu vyčlenila sumu približne 3 milióny eur.

novy bytovy dom šipok
Nový bytový dom na Šípku

Finančne náročná bude aj investícia v hodnote 1,8 milióna eur na rekonštrukciu Námestia SNP a Parku Jana Antonína Baťu. „V tejto dobe už prebiehajú konkrétne projekčné práce a našou snahou je ich ukončiť na jar budúceho roka, tak aby sa v priebehu leta začali realizovať samotné práce,“ dodala prednostka.

Investície do školy v Bieliciach

Suma 500-tisíc eur bola predbežne vyčlenená na vybudovanie novej telocvične ZŠ vo Veľkých Bieliciach. „Veľmi intenzívne rokujeme s ministerstvom školstva, kde očakávame, že nám štát pomôže a získame zdroje na celkové vybudovanie telocvične, s ktorým by sme chceli začať už počas budúceho kalendárneho roka,“ uviedol primátor Jozef Božik.

telocvična zš veľké bielice
Žiaci Základnej školy vo Veľkých Bieliciach by sa mali dočkať novej telocvične

Mesto sa tiež bude podieľať sumou 100-tisíc eur na rekonštrukcii chirurgických sál v partizánskej nemocnici. V rámci lokálneho virtuálneho rozpočtu poputujú finančné prostriedky do všetkých mestských častí.

Financie z úveru 

Jednotlivé investičné projekty bude samospráva financovať zo zvyšku rezervného fondu, ktorý je zaradený v rozpočte vo výške viac ako 1,1 milióna eur, z úveru zo ŠFRZ, ale aj z komerčného úveru v hodnote vyše 3,3 milióna eur. „Úverový rámec je plánovaný tak, že nebudeme brať celý úver naraz, ale keď nám vzniknú jednotlivé výdavky, aby bol aj v skutočnosti vyčerpateľný,“ dodala Dáša Jakubíková.

Rozpočet ovplyvnila aj zmena zákona o financovaní cirkevných a súkromných školských zariadení. „Mali sme prijaté VZN, podľa ktorého sme financovali tieto školy na 91 % z príjmu z podielových daní, ktoré sme získali. Zmena zákona od 1. januára budúceho roka znamená, že tieto školy budú financované na 100 %. Pri príprave rozpočtu sme počítali už s týmto výdavkom,“ ozrejmila prednostka.

Čítajte viac:

Telocvičňa ZŠ vo Veľkých Bieliciach je v dezolátnom stave: Mesto chce získať financie na vybudovanie modernej budovy

Na Šípku v Partizánskom vyrastá ďalší bytový dom

Foto: mm

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.