Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi chce štát predať. Záujemca sa ani po 3. kole nenašiel

3436

V poradí už tretie kolo elektronickej aukcie meno nového majiteľa kaštieľa v Klátovej Novej Vsi neprinieslo. Záujem o národnú kultúrnu pamiatku a pozemky s rozlohou takmer 40-tisíc m2 neprejavil nikto. Cena bola stanovená na 2 023 000 eur, ako sa však uvádza v materiáloch, jeho hodnotu znalec stanovil až na 2 890 000 eur.

Kaštieľ podľa dochovaných dokladov vznikol v 18. storočí, pôvodný barokový objekt bol rozmerovo menší a zachovaný je v západnej časti objektu.

„Východne od kaštieľa sa nachádzal rozľahlý hospodársky areál, tvorený uceleným trojkrídlovým prízemným objektom v pôdoryse písmena U. V ňom boli sústredené stajne, sklady a príbytky služobníctva. Južne od kaštieľa sa rozprestieral menší park, ktorý sa stal súčasťou neskôr rozšíreného anglického parku. O výraznú prestavbu kaštieľa do dnešnej podoby sa okolo roku 1892 pričinil jeho nový majiteľ, barón Leopold Haupt-Stummer. V snahe o zvýšenie jeho reprezentatívnosti bol starší barokový objekt od východu rozšírený o rozsiahlu prístavbu s okrúhlym schodiskovým pavilónom a veľkolepou slávnostnou sálou cez dve podlažia,“ píše sa na stránke obce Klátova Nová Ves.

Skončil uzatvretý

Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 vznikla v objekte škola, žiaľ, pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. Posledná zmena vo vlastníctve sa odohrala v roku 1977, kedy obec previedla majetkové práva na štát za symbolickú cenu – jednu korunu, súčasťou boli aj park a pozemky, ktoré prináležia k objektu. Vďaka tomu sa podarilo objekt obnoviť a zrekonštruovať, aby spĺňal dobové štandardy. V tom istom roku bol celý areál vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Správcom je Štatistický úrad SR, ktorý ho od roku 1986 využíval ako školiace stredisko pre svojich zamestnancov. V súčasnosti je však pre verejnosť uzatvorený.

Dôvodom sú chýbajúce financie

„Mrzí nás, že kaštieľ spolu s parkom uzatvorili, park bol vo veľkom našimi občanmi využívaný na prechádzky. Dôvod je ten, že štát nemá finančné prostriedky na potrebnú revitalizáciu objektu, ani na ošetrenie chránených drevín v jeho okolí. Preto rozhodol o jeho uzatvorení,“ vysvetlila nám starostka obce Iveta Randziaková. Podľa jej slov záujemcov na kaštieľ bolo viacero, konečný nezáujem o objekt vidí vo vysokých nákladoch nielen na kúpu, ale i rekonštrukciu či následnú prevádzku.

Do karát investorom nehrá ani aktuálne nepriaznivá ekonomická situácia. Výzvou pre budúceho majiteľa bude aj fakt, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, a všetky práce na objekte by museli byť pod dohľadom Pamiatkového úradu SR. „Ak by prišiel súkromný investor s nejakým dobrým projektom, vďaka ktorému by dokázal zveľadiť priestory a otvoriť ich verejnosti, určite by som takýto krok vítala. Treba ale povedať, že isté obavy máme, lebo nevieme, o koho by išlo a aký zámer by vlastne s objektom mal,“ vysvetlila postoj obce.

Kaštieľ je pre obec pridrahý

Na otázku, či samospráva nemá záujem o kultúrnu pamiatku, má starostka jasnú odpoveď. „My ako obec si nemôžeme dovoliť kúpiť kaštieľ za takú hodnotu, akú požaduje štát. Zatiaľ sme inú ponuku nedostali, možno ale k tomu príde,“ myslí si Iveta Randziaková s tým, že jedným zdrojom financií na rekonštrukciu by mohol byť Plán obnovy a odolnosti SR. „Táto fondová štruktúra zverejňuje výzvy na obnovu historických a kultúrnych pamiatok, či by sme ale boli so žiadosťou úspešní, je neisté,“ pokračovala.

Keby sa obci podarilo získať kaštieľ za výhodných podmienok, samotná prevádzka objektu by bola príliš veľkým bremenom na pleciach samosprávy. „Okamžite by sme museli nájsť riešenie, ako zabezpečiť pokrytie nákladov na energie a podobne, napríklad vo forme prenájmu.“ Aj napriek tomu by starostka vlastníctvo kultúrnej pamiatky brala ako pozitívum. „Nie je to pre nás aktuálne prioritou, momentálne sa venujeme kaštieľu v Janovej Vsi a jeho obnove, čo je pre obec dosť náročné. Ak by nás ale v budúcnosti štát oslovil a dohodli by sme sa napríklad na symbolickej sume, určite by sme záujem mali, ide o naše kultúrne a historické dedičstvo,“ uzavrela Iveta Randziaková.

Katarína Jankeje, foto: FB Zabudnuté kaštiele, hrady a zámky