Kedy dokončia opravu cesty Bielice – Hradište? Oficiálna odpoveď z kraja nepoteší ani jedného vodiča!

1431

Cesta II/579 je jedna z najvyťaženejších komunikácií v Trenčianskom kraji. Rekonštrukcia úseku Veľké Bielice – Hradište dlhého viac ako 7,1 km sa začala v polovici augusta a práce na ňom sa realizovali až do obdobia zimnej údržby. 

Za uvedené obdobie sa vykonali všetky plánované práce na úsekoch v intraviláne Veľké Bielice a Hradište. Čiastočne bol zrekonštruovaný aj oporný múr v Skačanoch. V mestskej časti Návojovce bola dokončená kanalizácia na odvádzanie dažďovej vody z telesa cesty, prebehla kompletná výmena ložnej vrstvy a výmena obrubníkov. Taktiež bola rozšírená križovatka smerom do obce Skačany, kde pribudol nový odbočovací jazdný pruh. Tá je zatiaľ bez finálnej asfaltovej vrstvy.

Kde je problém?

Vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja uvádza, že v rámci rekonštrukcie je potrebné dokončiť práce na vozovke v extraviláne medzi obcou Hradište a mestom Partizánske a tiež na časti oporného múru. Práce na uvedených stavebných objektoch sú momentálne pozastavené investorom z dôvodu riešenia zmenového konania.
Plánuje sa v nich pokračovať po vydaní súhlasného stanoviska Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program. V procese realizácie rekonštrukcie sa vyskytli neočakávané problémy súvisiace s rozsahom výmen podložia, pričom pôvodná výmera zachytená v projektovej dokumentácii bola v podstatne menšom rozsahu. TSK požiadal riadiaci orgán o schválenie tejto zmeny v novembri 2019, no doposiaľ však nebolo vydané rozhodnutie,“ informoval TSK v oficiálnej odpovedi na naše otázky.

Stav rieši aj primátor

Stav vozovky na niektorých úsekoch cesty II/579 je však v havarijnom stave. Primátor mesta Partizánske Jozef Božik sa preto rozhodol požiadať vedenie Správy ciest TSK o urýchlenú opravu výtlkov, kým sa opäť nerozbehne komplexná rekonštrukcia.„Verím a dúfam, že o niekoľko týždňov na ceste budeme opäť vidieť mechanizmy dodávateľskej firmy, ktorá bude pokračovať v rekonštrukcii vozovky. No kým sa tak stane, urgujem opravu výtlkov našou krajskou správou ciest, aby sme obmedzili škody na majetku a ohrozenie účastníkov cestnej premávky. Riaditeľ SC TSK mi prisľúbil rýchle opatrenia. Uvidíme v najbližších dňoch, či sa tak stane,“ uviedol primátor na sociálnej sieti.

foto: fb Chceme zmenu v Partizánskom