Komunálny odpad z bytových domov v Partizánskom budú vyvážať už len dvakrát

966
vyvoz komunalneho odpadu partizanske

Mestskí poslanci v Partizánskom na svojom ostatnom zasadnutí schválili aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.


Prvou veľkou zmenou, ktorá sa dotkne priamo obyvateľov, je zmena vo vývoze komunálneho odpadu pre bytovú zástavbu, ktorý bude prebiehať len dvakrát do týždňa, a to v pondelok a piatok, a nie trikrát, ako tomu bolo doteraz. „Podľa vykonanej analýzy sme zistili, že množstvo odpadu, ktoré sa odvezie v stredu a v piatok, je porovnateľné s množstvom vyvezeným v pondelok. To znamená, že sme schopní stredajší vývoz vynechať a urobiť ho len v piatok,“ povedala po rokovaní prednostka MsÚ v Partizánskom Dáša Jakubíková. Pre obyvateľov rodinných domov sa termíny vývozov zatiaľ nemenia.

Začali triediť kuchynský odpad

Ďalším dôvodom, prečo dochádza k úprave vývozu zmesového odpadu z bytových domov, je, že od júla sa zaviedol zber triedeného kuchynského odpadu, ktorý ponúka obyvateľom možnosť vyložiť takýto druh odpadkov priamo pred dvere. Odtiaľ bude dvakrát do týždňa vyzbieraný a odvezený do bioplynovej stanice do Bošian. „Predpokladáme, že sa tak zníži množstvo zmesového odpadu, ktorý sa ukladá do veľkých zberných nádob, zhruba o 40 %,“ poznamenala prednostka.

Samospráva ráta, že vytriedením kuchynského odpadu od obyvateľov žijúcich v bytových domoch dôjde k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu o približne 800 ton ročne. To pomôže mestu ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Limit stanovili na 150 kilogramov

Ďalšia úprava v rámci aktualizácie platného VZN sa dotýka Zberného dvora na sídlisku Šípok, na ktorý môžu Partizánčania doviezť odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do štandardných zberových nádob. „Zaviedli sme obmedzenie, že občania budú limitovaní množstvom, na zberný dvor môže jeden človek doniesť maximálne len 150 kilogramov odpadu. Dôvodom je, že kapacita dvora je obmedzená a často máme problém prevziať veci, ktoré sa obyvatelia snažia počas týždňa odovzdať. Preto je táto regulácia potrebná,“ vysvetlila prednostka. Ako však dodala, samospráva pred stanovením limitu spravila prepočet, podľa ktorého sa bežný obyvateľ k takému limitu, čo sa týka odovzdaných odpadov na zbernom dvore, ani nepriblíži.

Foto: MTP