utorok, 21 mája, 2024

Adresa

Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
Februárová 152/1
958 01 Partizánske

IČO: 36299863
DIČ: 2020139385
IČ DPH: SK2020139385

Bankové spojenie

ČSOB Partizánske
Číslo účtu: 4020129176/7500
IBAN: SK 42 7500 0000 0040 2012 9176

Telefón

+421 (0)38 749 42 61

Email

tempo@novinytempo.sk