KTO sa stal starostom v obciach v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou?

409
voľby 2022 partizánske

Máme za sebou volebný víkend. Výsledky komunálnych volieb priniesli viaceré prekvapenia v rámci úspešných kandidátov na starostov v oboch okresoch. Pripravili sme pre vás prehľad s menami víťazov zo všetkých obcí.

 

OKRES PARTIZÁNSKE

Najväčšou účasťou v rámci okresu Partizánske sa môže pochváliť obec Livinské Opatovce, k urnám prišlo až 77,06 % oprávnených voličov. Na druhej strane rebríčka stojí obec Hradište, kde sa volieb zúčastnilo len 29,73 % z celkového počtu oprávnených voličov. Komunálne voľby priniesli viaceré zmeny, v okrese Partizánske si obyvatelia zvolili až siedmich nových starostov, respektíve starostky.

 • Bošany

Účasť: 49,34 %

Starosta: Branislav Pajda 77,79 %

 • Brodzany

Účasť: 69,82 %

Starosta: Petra Kubíni (nová) 52,27 %

 • Hradište

Účasť: 29,73 %

Starosta: Miloš Baránik 100,00 %

 • Chynorany

Účasť: 51,38 %

Starosta: Veronika Bezáková (nová) 51,13 %

 • Ješkova Ves

Účasť: 66,34 %

Starosta: Ján Najman (nový) 83,52 %

 • Klátova Nová Ves

Účasť: 50,03%

Starosta: Iveta Randziaková 100,00 %

 • Kolačno

Účasť: 57,66 %

Starosta: Lýdia Petríková 46,50 %

 • Krásno

Účasť: 52,14 %

Starosta: Martin Mikloš 100,00 %

 • Livina

Účasť: 65,00 %

Starosta: Jana Petrejeová 100,00 %

 • Livinské Opatovce

Účasť: 77,06 %

Starosta: Alena Kubrická 53,37 %

 • Malé Kršteňany

Účasť: 44,57 %

Starosta: Eva Mešinová 100,00 %

 • Malé Uherce

Účasť: 55,95 %

Starosta: Jozef Balážka (nový) 40,47 %

 • Nadlice

Účasť: 70,26 %

Starosta: Július Paulička 69,94 %

 • Nedanovce

Účasť: 71,61 %

Starosta: Marek Grach (nový) 49,72 %

 • Ostratice

Účasť: 64,83%

Starosta: Stanislav Margolien 60,66 %

 • Pažiť

Účasť: 30,70 %

Starosta: Slavka Súlovská (nová) 57,73 %

 • Skačany

Účasť: 68,67 %

Starosta: Juraj Kližan 100,00 %

 •  Turčianky

Účasť: 35,65 %

Starosta: Eva Dragulová 100,00 %

 • Veľké Kršteňany

Účasť: 58,19 %

Starosta: Vladimír Kopál 54,74 %

 • Veľké Uherce

Účasť 59,65 %

Starosta: Lýdia Korcová (nová) 59,62 %

 • Veľký Klíž

Účasť: 64,73 %

Starosta: Anton Stanko 67,03 %

 • Žabokreky nad Nitrou

Účasť: 56,38 %

Starosta: Cyril Cabadaj 74,57 %

 

OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Aj v okrese Bánovce nad Bebravou najväčší úspech vo voľbách zaznamenala obec, ktorá patrí počtom obyvateľov k najmenším. Reč je o obci Cimenná, kde svoj hlas odovzdalo až 87,80 % oprávnených voličov. Najmenší záujem bol v obci Slatina nad Bebravou, k volebným urnám prišlo len 29,60 % oprávnených voličov. K výmene na poste starostov došlo v ôsmich obciach okresu.

 • Borčany

Účasť: 59,81 %

Starosta: Jaroslav Kopčan 100,00 %

 • Brezolupy

Účasť: 37,03 %

Starosta: Iveta Rosová 100,00 %

 • Cimenná

Účasť: 87,80 %

Starosta: Peter Vanek 62,50 %

 • Čierna Lehota

Účasť: 79,00 %

Starosta: Veronika Malová (nová) 54,43 %

 • Dežerice

Účasť: 66,90 %

Starosta: Beáta Niková (nová) 69,20 %

 • Dolné Naštice

Účasť: 71,45 %

Starosta: Jaroslav Kozinka (nová) 44,77 %

 • Dubnička

Účasť: 66,97 %

Starosta: Jozef Petrek 100,00 %

 • Dvorec

Účasť: 66,66 %

Starosta: Janka Polušinová (nová) 37,93 %

 • Haláčovce

Účasť: 79,48 %

Starosta: Zuzana Mokryšová 59,90 %

 • Horné Naštice

Účasť: 75,00 %

Starosta: Stanislav Fodora 51,13 %

 • Chudá Lehota

Účasť: 78,68 %

Starosta: Rudolf Daniš (nový) 52,81 %

 • Krásna Ves

Účasť: 67,31 %

Starosta: Milan Došek 70,69 %

 • Kšinná

Účasť: 39,65 %

Starosta: Tatiana Botková 100,00 %

 • Libichava

Účasť: 51,28 %

Starosta: Ingrid Sitárová 100,00 %

 • Ľutov

Účasť :74,65 %

Starosta: Marian Korbel 50,92 %

 • Malá Hradná

Účasť: 49,36 %

Starosta: Mária Jandáková 100,00 %

 • Malé Hoste

Účasť: 58,73 %

Starosta: Marta Gregorová 50,50 %

 • Miezgovce

Účasť: 53,97 %

Starosta: Juraj Trgyňa 100,00 %

 • Nedašovce

Účasť: 42,61 %

Starosta: Elena Magdolenová 100,00 %

 •  Omastiná

Účasť: 41,17 %

Starosta: Katarína Bieliková (nová) 100,00 %

 • Otrhánky

Účasť: 51,73 %

Starosta: Ján Strempek 100,00 %

 •  Pečeňany

Účasť: 42,56 %

Starosta: Jozef Lukniš 100,00 %

 •  Podlužany

Účasť: 60,47 %

Starosta: Pavel Miksa 58,46 %

 •  Pochabany

Účasť: 63,08 %

Starosta: Mária Štrbárová 50,38 %

 •  Pravotice

Účasť: 50,17 %

Starosta: Viera Graňačková 100,00 %

 •  Prusy

Účasť: 45,19 %

Starosta: Igor Súkeník 100,00 %

 •  Ruskovce

Účasť: 74,31 %

Starosta: Marián Adamec (nový) 51,53 %

 •  Rybany

Účasť: 55,68 %

Starosta: Roman Malánik 42,05 %

 • Slatina nad Bebravou

Účasť: 29,60 %

Starosta: Alena Vranková 100,00 %

 

Slatinka nad Bebravou

Účasť: 48,85 %

Starosta: Zuzana Koláriková 100,00 %

 • Šípkov

Účasť: 51,87 %

Starosta: Eduard Hollý 100,00 %

 • Šišov

Účasť: 41,70 %

Starosta: Elena Valachová 100,00 %

 •  Timoradza

Účasť: 73,60 %

Starosta: Tomáš Škultéty (nový) 66,00 %

 • Trebichava

Účasť: 46,87 %

Starosta: Ivana Šebeňová 100,00 %

 • Uhrovec

Účasť: 46,53 %

Starosta: Zuzana Máčeková 100,00 %

 • Uhrovské Podhradie

Účasť: 62,85 %

Starosta: Javier Linde Esteban 100,00 %

 • Veľké Držkovce

Účasť: 71,02 %

Starosta: Marián Čerňanský 36,63 %

 •  Veľké Hoste

Účasť: 41,86 %

Starosta: Gabriela Bronišová 100,00 %

 • Veľké Chlievany

Účasť: 35,55 %

Starosta: Zuzana Flórová 100,00 %

 • Vysočany

Účasť: 57,44 %

Starosta: Ivan Sečanský 100,00 %

 • Zlatníky

Účasť: 71,79 %

Starosta: Erik Števula 59,70 %

 • Žitná – Radiša

Účasť: 54,95 %

Starosta: Rudolf Botka 100,00 %

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, foto: mm