Kultúra ožila aj v Partizánskom: Na čo sa pripraviť pri návšteve kina či knižnice?

823

Vláda SR na svojom pondelkovom rokovaní 10. januára, ktoré sa konalo online, rozhodla o otvorení kultúry. Tá však môže fungovať len na 50 percent. Pozreli sme sa na to, ako je to s jednotlivými inštitúciami na území mesta.

Podľa akého systému bude fungovať kultúra?

Nízko rizikové hromadné podujatia (predstavenia v divadlách, koncerty vážnej hudby, premietania v kinách bez konzumácie, tiché bohoslužby) môžu fungovať v režime OP s maximálne 100 divákmi alebo v maximálne 50 % kapacite hľadiska (priestoru). Za nízko rizikové hromadné podujatia sa považujú podujatia bez spevu publika a povzbudzovania. Zároveň počas nich platí povinnosť nosenia respirátora, zákaz konzumácie a povinné sedenie.

Stredne rizikové hromadné podujatia (kino s konzumáciou, diváci na športových podujatiach, stojace kultúrne podujatia, kongresy, bohoslužby so spevom) môžu fungovať v režime OP s maximálne 100 divákmi alebo v maximálne 25 % kapacite hľadiska (priestoru). Zároveň počas nich platí povinnosť nosenia respirátora a fixné sedenie alebo státi.

Za vysokorizikové podujatia sa považujú svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Odporúča sa nosenie respirátora, konzumácia jedál by však mala byť povolená. Maximálny počet osôb povolených by mal byť 20 osôb v režime OP. Povinný bude zoznam účastníkov podujatia.

Ako funguje Vodný hrad?

V režime OP rovnako funguje aj Vodný hrad v Šimonovanoch, prítomný môže byť jeden návštevník na 15 metrov štvorcových. Medzi nízko rizikové hromadné podujatia sa zaraďuje aj divadlo. Mestská umelecká agentúra v Partizánskom tak môže organizovať predstavenia, kapacita obsadenosti je 50 percent.

Od pondelka 10. januára svoje brány opäť otvorila mestská knižnica. Funguje v režime OP, čiže vstup je povolený iba očkovaným a prekonaným (do 180 dní). Otváracie hodiny zostali nezmenené. V pondelok, utorok a vo štvrtok je knižnica verejnosti prístupná od 8.00 do 16.00 h. V stredu od 9.00 do 17.00 h a v piatok od 8.00 do 15.00 h.

Zelenú dostalo aj kino 

Mestské panoramatické 3D kino bude od štvrtka 20. januára premietať v režime OP. Keďže kino sa zaraďuje do kategórie stredne rizikových hromadných podujatí, maximálna kapacita je 100 osôb.

V sále je povolená konzumácia jedla a nápojov. Mimo konzumácie je osoba povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Aktuálny program nájdete na facebooku Kino Partizánske.

Foto: ilustračné freepik.com

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.