Líder v oblasti svetelnej techniky rozšíri výrobné kapacity: V Bánovciach pribudne nová hala

339
hella rozšírenie zavodu banovce

Spoločnosť Hella Slovakia Signal-Lighting so sídlom v Bánovciach nad Bebravou má v pláne postaviť novú výrobnú halu. Firma sa zaoberá výrobou komponentov a svetelnej techniky v oblasti automobilového priemyslu.

Vlastník priemyselného parku predložil zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou. V súčasnosti sa na mieste navrhovanej stavby nachádza spevnená betónová plocha. Tá sa využíva ako skladový priestor.

Sústredí sa v nej výroba

Nový objekt bude navrhnutý ako samostatný, vstavaný medzi dve existujúce haly M4 a M5. Pôjde o prízemnú, jednopodlažnú halu osadenú do rovnakej výškovej úrovne ako podlahy haly M4. Nosná konštrukcia stĺpov bude z oceľobetónových prefabrikovaných konštrukcií. V novej prístavbe bude prebiehať výroba ako v dvoch susediacich halách M4 a M5, ktoré má firma v prenájme. „Navrhovaná prístavba zabezpečí plynulé prepojenie výrobných tokov v uvedených halách. Objekt bude slúžiť na výrobu kompletných modulov pre automobily, klimatizačné systémy a palubnú kabeláž,“ je uvedené v predloženom zámere.

Prevádzku spustia budúci rok

Celková zastavaná plocha haly bude 4 500 m2. Termín začatia výstavby má investor naplánovaný na november tohto roka. S ukončením prác a so začatím prevádzky sa počíta v októbri 2022. Podľa informácií v zámere by mali byť investičné náklady na stavebnú a technologickú časť vo výške 1 710 000 eur bez DPH.

Foto: FB Hella

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.