MAPA: Partizánske získalo viac ako 1,6 milióna eur na nový cyklochodník

974

Partizánske patrí medzi úspešných žiadateľov o príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR. Peniaze z eurofondov poputujú do budovania cyklistickej infraštruktúry. Vďaka dotácii vybuduje cyklochodník, ktorý spojí mestské časti.

Samospráva vďaka finančnému balíku vo výške 1 627 154 eur prefinancuje už existujúci cyklochodník v dĺžke necelých 500 metrov, ktorý vznikol ako súčasť komplexnej rekonštrukcie severnej vetvy Námestia SNP v minulom roku.

Okrem toho bude nanovo vybudovaný tzv. prvý mestský cyklochodník.„Táto trasa spojí sídlisko Luhy s centrom mesta a umožní tak obyvateľom týchto mestských častí prístup ku všetkým hlavným inštitúciám, autobusovej a vlakovej stanici, ako aj k nákupným centrám a aktivitám na námestí. Dôležitým cieľom trasy sú zamestnávatelia nielen v týchto organizáciách, ale aj v hnedom priemyselnom parku a tiež školy, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. Obyvatelia zo sídliska Šípok sa na trasu môžu pripojiť po prechode cez rieku Nitru,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Začínať sa bude pri oceľovej lávke pre peších na Veľkej okružnej a po pravobrežnej ochrannej hrádzi rieky Nitrice smerom k železničnému mostu. Cyklochodník povedie cez novovybudovanú zastrešenú cyklolávku z drevených nosníkov na ľavý breh toku Nitrice a po trávnatej ploche súbežne v ochrannom pásme železničnej trate až po Ulicu gen. Svobodu.

V blízkosti železničného priecestia bude cez cykloprechod ďalej pokračovať popri železničnej trati, kde sa napojí na cyklokoridor vedúci po Ulici gen. Svobodu a Hrnčírikovej až do Parku M. R. Štefánika. Cyklochodník bude prechádzať celým parkom, okolo tržnice po podchod. Z Hrnčírikovej ulice sa vybudujú bočné vetvy do podchodu a na Ulicu 1. mája (okolo budovy okresného súdu), kadiaľ trasa povedie k severnej vetve Námestia SNP. V tomto bode sa napojí na už existujúci cyklochodník.

Vďaka tomu vznikne takpovediac cyklookruh, keďže momentálne sa buduje cyklochodník popri rieke Nitre v smere do Malých Bielic. Ako avizovalo vedenie samosprávy, podľa plánov by mohol projekt slúžiť verejnosti už koncom budúceho roka.

Ministerstvo dopravy podporí za 30 miliónov eur celkovo 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás. Okrem Partizánskeho boli úspešné napríklad aj Topoľčany či Trenčiansky samosprávny kraj. „Veľký záujem svedčí o tom, že cyklodoprava na Slovensku má budúcnosť. Týchto 25 projektov je veľkým krokom k zlepšeniu podmienok cyklistov a verím, že budeme motivovať ľudí, aby autá vymenili za bicykle,“ povedal minister dopravy Pavol Lančarič. Vo výzve boli oprávnenými žiadateľmi mestá nad 20-tisíc obyvateľov, združenia obcí či samosprávne kraje. Maximálny príspevok na jeden kilometer cyklotrasy bol 500-tisíc eur. Ministerstvo dopravy plánuje vyhlásiť ešte dve ďalšie výzvy na budovanie cyklotrás, z Plánu obnovy je na ne dokopy vyčlenených 85 miliónov eur.

zdroj: planobnovy.sk, zdroj vizualizácie: MsÚ Partizánske