MHD v Partizánskom aj naďalej zabezpečí SAD Prievidza

131

Mestskú hromadnú dopravu bude v Partizánskom aj naďalej zabezpečovať autobusový prepravca SAD Prievidza. Samospráva so spoločnosťou podpísala zmluvu v závere minulého roka ako výsledok verejnej súťaže.

Ako sa uvádza v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, tzv. výkony vo verejnom záujme bude prepravca podľa zmluvy zabezpečovať na území mesta a všetkých mestských častiach od januára tohto roka do 30. júna 2025.

SAD Prievidza si stanovil za tieto služby sumu 540 908 eur. Dopravca výkony zabezpečí prostredníctvom šiestich autobusov v objeme 149 400 ubehnutých kilometrov, a to v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami.

„Zmluva, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, má za cieľ preklenúť obdobie 18 mesiacov do 30. júna 2025. Mesto v súčasnosti pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na obdobie od 1. júla 2025 do 30. júna 2035,“ definuje samospráva v oznámení verejného obstarávania. Mesto chce uzatvoriť ďalšiu zmluvu na minimálne desať rokov s novými kvalitatívnymi štandardmi poskytovaných služieb, pričom predpokladá, že súvisiacu verejnú súťaž vyhlási počas prvého štvrťroka 2024.

Foto: MTP

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.