Mimoriadnu situáciu kvôli medveďom v okrese Partizánske nevyhlásili

400
medvede partizanske

Vládny kabinet v stredu 20. marca schválil uznesenie k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných medveďov hnedých v zastavaných územiach miest a obcí.

Podľa pokynov mali okresné úrady v 19-tich rizikových oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k pravidelnému prieniku problémových medveďov do intravilánov a blízkosti ľudských domovov, bezodkladne zvolať krízový štáb. Krízový štáb zasadal aj na Okresnom úrade v Partizánskom vo štvrtok 21. marca, keďže medzi ohrozenými regiónmi mal byť aj okres Partizánske. Zasadnutie vyhlásenie mimoriadnej situácie neprinieslo. Ako nám potvrdil prednosta okresného úradu Ľubomír Fiksel, krízový štáb vyhodnotil, že situácia s medveďom hnedým je v okrese Partizánske v norme a nie je nutné vyhlasovať mimoriadnu situáciu.

Podľa ministerstva životného prostredia rezort plánuje spoločne s Rumunskom predložiť na najbližšie rokovanie Rady ministrov životného prostredia EÚ návrh na preklasifikovanie medveďa do nižšej kategórie, ktorý umožní efektívny a aktívny zásah do jeho populácie. Okrem toho chce ministerstvo na najbližšej schôdzi parlamentu predložiť ústavný zákon, ktorý vytvorí právny rámec pre odstrel medveďov. A to nielen v intravilánoch obcí, ale rovnako v extravilánoch susediacich s mestami a obcami, okolo turistických centier a zastavaných plôch.

Zdroj: MŽP SR, foto: ilustračné pixabay

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.