S pribúdajúcimi číslami ľudí chorých na koronavírus, žiaľ, rastú aj počty úmrtí. Starostlivosť o zosnulých, ako aj komunikáciu s trúchliacou rodinou zabezpečujú pohrebné služby. Ich práca je neoceniteľná, pritom si len málo ľudí uvedomuje, že i táto profesia patrí k najviac ohrozenej skupine.

O aktuálnej situácii sme sa porozprávali s Miroslavom Dvončom, majiteľom rovnomenného pohrebníctva, ktoré nielen v Partizánskom a okolí, ale aj v Trenčíne zabezpečuje  kompletné pohrebné služby, vrátane vývozu zosnulého a jeho úpravy či vykonanie smútočného obradu a prevozu tela do krematória.

Zamestnanci sa chránia

„V súčasnosti máme v prvej línii v Partizánskom deväť a v Trenčíne osem zamestnancov, ktorí dennodenne vykonávajú svoju prácu najlepšie, ako vedia. Nikto zo zamestnancov prevádzky v Partizánskom sa nenakazil a nedostal do karantény, zakaždým postupujú podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) a dodržujú prísne hygienické opatrenia. Pri práci používajú osobné ochranné pomôcky so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu,“ vysvetlil majiteľ miestnej pohrebnej služby. Pri výkone svojho povolania sa stretávajú aj so situáciami, kedy je pri vývoze nebohého rodina v karanténe, vtedy je kľúčové, aby zamestnanci pohrebníctva obmedzili s pozostalými kontakt na minimum.

Počet úmrtí sa zvýšil

Ako pokračoval, počet pohrebov sa líši v závislosti od jednotlivých období, preto sú výkyvy v štatistikách bežné. „Je ale pravdou, že v závere minulého roka sme zaznamenali nárast úmrtí. Počet ľudí, ktorí v čase úmrtia mali COVID-19, nie je možné presne odhadnúť, no vieme, že množstvo zosnulých, ktorí boli v čase úmrtia pozitívni na koronavírus, rapídne stúpol,“ objasnil vývoj v posledných mesiacoch Miroslav Dvonč.

Miroslav Dvonč je majiteľom najväčšieho pohrebníctva v regióne

Ako sú na tom kremácie?

Stav bol v závere minulého roka veľmi vážny najmä v Nitre, v úvode januára začali obete koronavírusu ukladať dočasne do chladiarenských boxov, nakoľko kapacity nitrianskych domov smútku nepostačovali. Obrovskému náporu čelilo i nitrianske krematórium, ktoré využíva aj pohrebná služba Miroslava Dvonča. „Hromadenie pozostatkov v krematóriu je spôsobené aj tým, že čas potrebný na ich spopolnenie sa výrazne skrátiť nedá a za poslednú dobu pribudlo viac kremácií ako obvykle. Situácia v krematóriu je síce napätá, čo čakacie doby mierne ovplyvnilo, ale obrady vykonávame priebežne bez zdržania a po dohode s pozostalými,“ uviedol.

Kapacity boxov zatiaľ stačia

Miroslav Dvonč má v rámci pohrebnej služby a správy pohrebísk v správe všetky pohrebiská patriace mestu Partizánske: Šípok, Šimonovany, Veľké Bielice a Návojovce.  K dispozícii je kapacita na uloženie osemnástich zosnulých, čo podľa majiteľa pohrebníctva dostatočne  postačuje. Samotné smútočné obrady pri zosnulých s koronavírusom si vyžadujú isté obmedzenia. Ako sa uvádza v najnovšom usmernení hygienikov, vzhľadom na možné riziko prenosu infekcie je vystavovanie pozostatkov povolené, avšak za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení. „Osobná rozlúčka so zosnulým je možná len v dome smútku, ktorý je vybavený miestnosťou pre vystavenie nebohého za sklom,  tá sa nachádza v Dome smútku na sídlisku Šípok,“ doplnil.

Dom smútku na Šípku ponúka miestnosť so sklom

Zosnulých odejú

Úrad verejného zdravotníctva taktiež svojím usmernením rieši problematiku úpravy a odievania takýchto zosnulých, niektoré pohrebné služby takúto službu neponúkajú, často z obavy zamestnancov pred nákazou. Podľa Miroslava Dvonča jeho pohrebná služba úpravu i odievanie zosnulého, ktorý bol v čase úmrtia nakazený koronavírusom, poskytuje, no za veľmi prísnych podmienok.

foto: archív M. Dvonča