More času ako výtvarná hodnota

879

Čo sa môže zrodiť z nadšenia človeka pre jachting a umenie? No predsa more času vo farbách, ktoré znamenajú svet. Vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom ten svoj svet predstavil známy umelec a jachtár v jednom – Štefan Janco.

Redakcii umelec prezradil, čo predchádza vzniku jednotlivých diel. „Musím veľa času stráviť na mori. Snažím sa všetko do seba nasať ako špongia a keď som doma, väčšinou v zimných mesiacoch, v čase nevľúdneho počasia, sa zavriem do ateliéru. To, čo som počas letnej jachtárskej sezóny načerpal, dávam zo seba von,“vysvetlil umelec. 

Zážitky z cestovania priestorom a v určitom zmysle aj v čase sa odrazili na tvorbe, ktorú si prišlo na vernisáž pozrieť mnoho hostí. Prihovorili sa im zástupcovia Mestskej umeleckej agentúry, ako aj samotný umelec. Podľa jeho slov: “More a nekonečný priestor znamenajú slobodu, obrovskú slobodu. Horolezci ju zažívajú na horách a ja ju zažívam vtedy, keď vyplávam na more. Vypne sa motor, vytiahnu sa plachty, ostane ticho a ste slobodný.“ Špecifikom tejto výstavy je aj fakt, že nainštalované kúsky si môžete nielen pozrieť, ale sa ich aj opatrne dotknúť. Jedinečná štruktúra materiálov spojená s viacerými technikami je odrazom autorovej kreativity, ktorú tak môžete doslova pocítiť. Vystavené obrazy sú istým prierezom dovtedajšej tvorby umelca.„Najstaršie dielo je tu z roku 2006, kedy som sa viac začal venovať tomuto formátu, štvorcom a danej technike. Vidieť tu môžete ukážky od klasickej maľby cez keramiku až po počítačovú grafiku,“dodal Janco. Obrazy plné výtvarnej slobody si môžete pozrieť do piatka 22. marca.

Podobrázok

Redakciu výstava zaujala. O jednom z obrazov nám umelec porozprával aj niečo viac. „Go west? To je moja nekonečná téma. Keď vyplávate na Atlantik, tak vlastne stále idete na západ. Každý večer hľadíte na západ slnka, ktorý sa pred vami zjaví, raz v oblakoch a raz bez nich… Pri jeho tvorbe som použil plátkové zlato, keramiku, sklo a, samozrejme, akrylové a olejové farby,“ povedal Štefan Janco

Autorské články, na ktorých sa podieľajú viacerí redaktori z našej redakcie, resp. externe spolupracujúci redaktori.