Na demoláciu výškovej budovy mesto plánuje použiť viac ako pol milióna eur

1641

Partizánske vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk ohľadom búrania 14-poschodovej výškovej budovy na Námestí SNP. Na jej odstránenie nechce použiť trhaviny.

Výzva bola zverejnená v pondelok 9. septembra vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávaniepočíta s tým, že pri búracích prácach nebudú použité trhaviny. Práce sú plánované na šesť mesiacov od nadobudnutia búracieho povolenia a predpokladaná výška nákladov je viac ako 577-tisíc eur bez DPH. Do tejto sumy je započítaná aj projektová príprava, vypratanie budovy od nábytku, spotrebičov a ostatného zariadenia, odpojenie a odstránenie všetkých prípojok a inžinierskych sietí, recyklácia odpadov v zmysle platnej legislatívy či konečná úprava terénu vrátane sadových úprav.

Jediné, čo by z budovy malo ostať je suterén, pre ktorý môže mať mesto ďalšie využitie v budúcnosti. Týždeň po zverejnení zákazky sa v pondelok 16. septembra konala obhliadka objektu. Firma, ktorú mesto vyberie, bude musieť vypracovať projektovú dokumentáciu a podať žiadostí o vydanie búracieho povolenia  najneskôr do 60 dní od odovzdania staveniska.

Čas na predkladanie ponúk majú uchádzači do 27. septembra, kedy sa budú na Mestskom úrade otvárať obálky od potenciálnych zhotoviteľských firiem zúčastnených na výberovom konaní a tieto ponuky musia platiť minimálne do 25. novembra tohto roka.

foto: redakcia