Na novú telocvičňu vo Veľkých Bieliciach chcú získať financie z Fondu na podporu športu

314
telocvična zš veľké bielice

Medzi priority samosprávy pre toto volebné obdobie patrí vybudovanie novej telocvične pri Základnej škole (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach. Mesto plánuje na projekt využiť prostriedky z Fondu na podporu športu a vlastné zdroje. Tento zámer odobrili poslanci MsZ v Partizánskom na svojom februárovom rokovaní.

Existujúca budova telocvične školy je v nevyhovujúcom stave už dlhšie obdobie. Na základe havarijného stavu došlo k jej uzatvoreniu v júni 2021, žiaci na športovanie zatiaľ využívajú Športové centrum ZŠ Radovana Kaufmana, kam ich škola vozí autobusom.

„Je to dočasné riešenie, aktívne pracujeme na to, aby aj deti z Veľkých Bielic mali vlastnú telocvičňu. V rámci žiadosti chceme získať peniaze z aktuálnej výzvy, pričom časť zaplatíme my. Je potrebné však poznamenať, že ide o prenesený výkon štátnej správy, a takéto situácie by mal plne hradiť štát a nie mesto,“ povedal po zasadnutí primátor Jozef Božik.

Projekt už majú

Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej na rokovanie poslancov, mesto už dalo vypracovať projekt novostavby telocvične. Architektonicky je navrhnutá z dvoch navzájom prepojených objektov. „Telocvičňa je spojená s jestvujúcou budovou školy spojovacou chodbou. Vnútorne je navrhnutá tak, aby ju bolo možné využívať ako pre účely školy, tak aj pre účely prenájmu objektu pre verejnosť,“ píše sa v materiáloch. Prízemnú časť ďalej tvoria sociálne priestory s hygienickou kabínkou, kuchynka a dve samostatné náraďovne prepojené s telocvičňou a tiež s exteriérom. Súčasťou priestoru bude tribúna so schodiskom.

Viac ako milión eur

Rozdelenie investície je 70 percent (dotácia) a 30 percent (mesto). Z Fondu na podporu športu bude samospráva žiadať dotáciu vo výške 890 606 eur, na financovaní projektu by sa mala podieľať sumou 440 474 eur. Celkový rozpočet projektu spolu so zbúraním starej telocvične pritom predstavuje 1 331 080 eur, z toho samotné zbúranie starého objektu bude stáť 58 785 eur. Nie je to však oprávnený výdavok, preto bude odstránenie financované z vlastných zdrojov mesta.

„Ide o spoločnú prioritu mestských častí Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce. V prípade získania prostriedkov od štátu by sme metodológiu virtuálnych lokálnych rozpočtov použili na čiastočné vykrytie nákladov, ktoré mesto má v rámci realizácie tejto investičnej aktivity,“ uviedol Jozef Božik. Ako dodal, ak by bola samospráva so žiadosťou neúspešná, bude aj naďalej hľadať zdroje a dotačné schémy, ktoré by umožnili vybudovanie modernej telocvične vo Veľkých Bieliciach.

Prečítajte si aj:

Telocvičňa ZŠ vo Veľkých Bieliciach je v dezolátnom stave: Mesto chce získať financie na vybudovanie modernej budovy

Foto: mm