Na renováciu škôlky v Partizánskom pôde viac ako pol milióna eur

144
mš mala okruzna partizanske

Materská škola (MŠ) na Malej okružnej prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Umožní to dotácia z Environmentálneho fondu, ktorá bola mestu schválená vo výške 400-tisíc eur. Celkové náklady projektu zlepšenia energetickej hospodárnosti objektu MŠ predstavujú 516 751 eur. Zvyšok tak dofinancuje samospráva.

Účelom projektu je rozsiahla obnova budovy. Tá zahŕňa obnovenie fasád kontaktným zatepľovacím systémom vrátane zateplenia sokla, výmenu plochej strechy za valbovú a jej zateplenie. Samospráva chce okrem toho demontovať existujúce bleskozvody, ktoré sa vymenia za nové, obnoviť by sa mali aj klampiarske konštrukcie.

Škôlka bude po modernizácii využívať elektrickú energiu z fotovoltického zdroja, ktorý pribudne na strechu objektu. Pôvodné vstupné dvere nahradia plastové. Zabuduje sa tiež nádoba na zber dažďovej vody. Za účelom znižovania prehrievania budovy budú inštalované na južnej strane objektu externé žalúzie. „Hlavnými prínosmi projektu sú významné úspory energie vo výške 54,24 percenta podľa tepelno-technického posudku a tiež zníženie emisií skleníkových plynov v objeme 29,10 tony oxidu uhličitého za rok,“ ozrejmila Ingrid Gahérová z referátu pre projekty Mestského úradu v Partizánskom.mš mala okružna partizanske

Ako tiež uviedla, obnovená budova materskej školy bude poskytovať aj zvýšený tepelný komfort, zlepšenie pracovných podmienok a životného prostredia všetkým deťom a zamestnancom MŠ. Z budúcej modernizácie sa teší aj samotná riaditeľka škôlky na Malej okružnej Ľudmila Beňačková. „Materská škola dlhé roky žiadala o opravy a obnovu budovy. V tomto školskom roku sa to konečne podarilo. Som za to naozaj rada, rovnako aj celý kolektív. Rodičia sa k tomu tiež vyjadrujú veľmi pozitívne,“ dodala riaditeľka MŠ. Po Základnej škole na Šípku bude škôlka na Malej okružnej druhá v Partizánskom, ktorá bude využívať elektrickú energiu z fotovoltického zdroja.

foto: mm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.