Navštívil úrad TSK aj mesto Partizánske

368
Foto: MTP

Približne po roku zavítala delegácia Úradu pre verejné obstarávanie na župný úrad v Trenčíne, aby sa podelila o najnovšie skúsenosti s procesom verejného obstarávania, jeho poslednými zákonnými úpravami a zmenami. V pondelok 29. apríla prijal jej členov trenčiansky župan Jaroslav Baška. O deň neskôr navštívila delegácia aj Partizánske.

Nosnou témou, ktorej sa zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie a Trenčianskeho samosprávneho kraja počas stretnutia venovali, bola najmä posledná novela Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpila do platnosti v januári tohto roka. Novinky v zákone i podmienky verejného obstarávania predstavil na druhom výjazdovom rokovaní predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. „Po prvom januári máme výraznú novelu Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá celkovo nadväzuje na reformu verejného obstarávania. Pretosom rád, že aj taká inštitúcia, akou je Úrad pre verejné obstarávanie, dozerá na celý proces. Nemôže však rozhodovať odtrhnuto od reality a od zeleného stola. Tieto návštevy slúžia aj na to, aby sme reálne počúvali, čo naše rozhodnutia znamenajú a ako zákon vnímajú tí, ktorí s ním dennodenne robia,“ vysvetlil Hlivák, ktorý zároveň nezabudol poďakovať za konštruktívny rozhovor so zástupcami Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

Zdĺhavé schvaľovanie eurofondov

Ďalšou z dôležitých tém, s ktorou sa obstarávatelia často stretávajú, bolo čerpanie eurofondov a ich kontrola. „Rovnako ako primátori a starostovia, aj Trenčiansky samosprávny kraj má pripomienky k dĺžke schvaľovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Lehota na získanie financií totiž závisí vo veľkej miere od kontroly. Práve tá je významnou súčasťou získania eurofondov, a tým, že je trojstupňová, v určitom momente predlžuje celý proces,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že na stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK8 chce TSK iniciovať zjednodušenie systému kontroly. „Téma ako ďalej s eurofondami je veľkou výzvou vo verejnom obstarávaní. Môžem potvrdiť, že prierezový celospoločenský problém, ktorý máme na Slovensku z hľadiska nečerpania eurofondov, je viacstupňová kontrola,“ dodal Miroslav Hlivák. 

Partizánske považuje za inšpiratívne

Foto: MTPO deň neskôr, v utorok 30. apríla delegácia zavítala aj do Partizánskeho. Na pôde mestského úradu sa jej členovia stretli najprv s primátorom a podpredsedom TSK Jozefom Božikom, ktorý ich návštevu ocenil. „Vždy som rád, keď ľudia, ktorí zodpovedajú za správu vecí verejných, aj v takýchto komplikovaných oblastiach, si nájdu čas a zavítajú do regiónov. Pán predseda mal veľký záujem o to, akým spôsobom sa u nás nakladá s verejnými prostriedkami, ako sa u nás obstaráva a ja som rád, že som mu mohol predstaviť niečo, čo sa na Slovensku nerealizuje bežne,“ vyjadril sa Božik s tým, že mesto každú zákazku zverejňuje ešte skôr, než sa začne samotný prieskum a že do hodnotenia každej zákazky sú zapojení nielen poslanci, ale aj zástupcovia občianskej verejnosti, ktorí pracujú vo výboroch mestských častí. „Snažíme sa o to, aby kontrola bola čo najväčšia, aby sa hospodárilo čo najefektívnejšie a aby kľúčovým parametrom bola okrem kvality hlavne cena, teda aby sme dokázali efektívne gazdovať a pripravovať zdroje pre ďalšie investície,“ dodal primátor. Systém zavedený v meste Partizánske sa predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavovi Hlivákovi pozdával a podľa jeho slov je to zaujímavý spôsob, ako zvýšiť mieru transparentnosti. „Partizánske je mesto, ktoré má zaujímavý a inšpiratívny prístup k tomu, ako sa má nakladať s verejnými prostriedkami. A keďže sa tu tento systém osvedčuje, je to zrejme jedna z možných ciest, ako zodpovedne nakladať s verejnými prostriedkami,“ podotkol Hlivák. Po stretnutí s primátorom ho ešte čakala diskusia so starostami jednotlivých obcí okresu a svoj program v regióne zakončil v Skačanoch, kde navštívil nielen obecný úrad, ale aj tamojšiu základnú školu.

ZDROJTSK
Veronika Sobolčíková
Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Novinárčine sa chcela venovať už od základnej školy a vždy ju to ťahalo k písaniu. V Tempe pracuje od januára 2017. Najradšej má témy, v ktorých je nejaký háčik, ale ako si práca v malej redakcii vyžaduje, s výnimkou športu sa snaží byť doma vo všetkom.