Neporiadok po ľuďoch bez domova začína byť na Šípku vážny problém: Manželský pár sa rozhodol konať

865
šipok upratovanie partizánske

Nemajú strechu nad hlavou, ale zato sa obklopujú odpadom. Reč je o ľuďoch bez domova, ktorí žijú v mestskej časti Šípok v Partizánskom. Niektoré lokality sídliska zahatali odpadkami či vyhodenými predmetmi, ktoré si na tieto miesta poznášali.

Z celej situácie sú zúfalí nielen obyvatelia, ale aj mestskí poslanci, ktorým záleží na čistote svojho domova a okolitého životného prostredia. Ako sme sa mohli sami presvedčiť, bezdomovci si vytvorili svoje provizórne „príbytky“ priamo v kríkoch a na trávnatých plochách. „Nikto im nebráni sa zdržiavať na sídlisku, ak sa tu dobre cítia. Ale robia nám doslova hniezda s odpadmi, ktoré vietor rozfúka po celom sídlisku,“ poukázala na problém predsedníčka VMČ Šípok a poslankyňa MsZ v Partizánskom Mária Bielešová.

Odpadkové “kráľovstvá”

Takéto lokality sa nachádzajú najmä za pivárňou či neďaleko parkoviska pri polyfunkčnej budove OC Globus, bývalej OV 3000. „Chceli sme aj priľahlý hájik vysadiť nejakými ovocnými stromami, ale človek sa už bojí niečo urobiť. Dá sa povedať, že sa nám tu doslova udomácnili títo ľudia a neporiadok, ktorý robia, aj ich správanie, je naozaj už priveľa,“ zdôraznila poslankyňa. Okrem vlastného odpadu, ako napríklad plastových fliaš z alkoholických nápojov, si nanosia do kríkov aj predmety, ktoré nájdu pri kontajneroch. Tomu by sa dalo predísť, keby obyvatelia nepotrebné veci nevyhadzovali, ale odviezli priamo na zberný dvor.

Polícia má obmedzené možnosti

Poslanci sa už viackrát obrátili aj na mestskú políciu, ktorá vyslala hliadku priamo na miesto. V tomto smere má však zviazané ruky. „Požiadali sme o pomoc aj mestských policajtov. Dali sme im vedieť, že sa tu ľudia bez domova zdržiavajú a robia neporiadok. Žiaľ, ako mi bolo povedané, nemajú páky na to, aby ich donútili neporiadok upratať a nerobiť ho ďalej,“ vysvetlila Mária Bielešová. Mestská polícia môže udeliť pokuty za znečisťovanie verejného priestranstva, ich vymožiteľnosť je vzhľadom na sociálnu situáciu týchto osôb skoro žiadna. Situáciu môžu riešiť napomenutím. V niektorých prípadoch, aj po odprataní neporiadku, zvyknú tieto miesta znečistiť opakovane.

Upratovať musia iní

„Nechceme, aby to tu zostalo. Príde jar, leto, ľudia sem chodia venčiť aj psíkov, keďže je to oficiálne venčovisko. Poprosíme technické služby, aby odpad upratali, samozrejme, na náklady nás, občanov. Uvidíme, čo čas prinesie, ale obávame sa, že to bude len horšie. Je iba na nás, ako sa budeme správať k prostrediu, kde žijeme,“ predostrela poslankyňa.

Kým mesto zabezpečilo odstránenie odpadkov za pivárňou či pod kopcom za pizzeriou, upratovania neporiadku za OC Globus sa nezištne a z vlastnej iniciatívy počas veľkonočných sviatkov chopila rodina Bederkovcov. Čistenie tohto miesta im zabralo približne hodinu práce, pričom vyzbierali dvanásť vriec odpadu. Okrem toho navrhli zasypať už bývalý „príbytok“ po ľuďoch bez strechy nad hlavou hlinou.

Ďakujeme rodine Bederkovcov za ich "odvahu" a nezištnú iniciatívu vyupratovať haldy odpadu po ľuďoch bez strechy nad…

Posted by Šípok Môj Domov on Sunday, April 4, 2021

Foto: FB Šípok Môj Domov