Neprehliadnite: Mesto zverejnilo info, kedy a ako si podať žiadosti o rezidentské karty

985

Nové parkovanie v centrálnej časti Partizánskeho sa čoskoro stane realitou. Mestský úrad postupne zverejňuje dôležité informácie, ktoré by vodiči nemali prehliadnuť. 

 

Už sme vás informovali, že mestské zastupiteľstvo schválilo na poslednom riadnom zasadnutí VZN o mestskom parkovacom systéme s účinnosťou od 1. januára 2020. Od tohto dátumu bude možné podávať žiadosti o vydanie rezidentských kariet prostredníctvom elektronického systému na www.parkovaniepartizanske.sk alebo na predpísanom formulári osobne na mestskom úrade alebo poštou.

Do konca roku 2019 budú prebiehať práce súvisiace s prípravou prevádzky mestskej parkovacej zóny, žiadosti o parkovacie karty sa až do januára 2020 prijímať nebudú. Parkovací systém sa spustí do prevádzky od 1. februára 2020 o 7.00 hod. Až týmto dňom budú aktívne aj oba spôsoby úhrad za parkovanie a začnú platiť vydané parkovacie karty.

foto: redakcia