Nespotrebované lieky sa v lekárňach hromadia: Problém aj v Partizánskom

344
nespotrebované lieky, lekárne v Partizánskom, plné kapacity

Alarmujúca situácia v slovenských lekárňach trvá už takmer rok. Hromadí sa v nich totiž nebezpečný odpad v podobe nespotrebovaných liekov. Zisťovali sme, aká je situácia v Partizánskom.

Lekárne ich majú povinnosť prevziať od každého, kto ich príde odovzdať. Verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne aj veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý sa v zmysle zákona o liekoch považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečuje tak jeho zneškodnenie. Každá musí mať na tento účel určený osobitný priestor v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR o správnej lekárenskej praxi a viesť evidenciu odovzdania tohto odpadu.

lekárne v Partizánskom, nespotrebované lieky, plné kapacity

Posledný zber v marci minulého roka

Odvoz nespotrebovaných liekov z verejných lekární zabezpečoval dvakrát ročne ŠÚKL, a to v jarnom a jesennom zvoze. Následne odpad z lekární putoval do spaľovní, v ktorých prebieha jeho likvidácia. Posledný zber bol však realizovaný v marci minulého roka a aj to nie zo všetkých lekární. „Interný prieskum medzi lekárňami združenými v Asociácii prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku potvrdil, že situácia je alarmujúca. Aktuálne evidujeme v lekárňach viac ako 3 000 vriec, v ktorých je nahromadený odpad určený na likvidáciu v na to určených spaľovniach. Toto množstvo predstavuje približne 40 ton nebezpečného odpadu,“ upozornil predseda APSL Jaroslav Kypr. Zakladajúcim členom asociácie je sieť lekární Dr. Max, ktorá má svoje pobočky aj v Partizánskom.

Kapacity naplnené

Problém s nespotrebovanými liekmi pociťujú aj ďalšie lekárne v meste. „V súvislosti s aktuálnou situáciou jesenný zvoz liekov od obyvateľstva neprebehol. Každý rok vyzbierame od ľudí približne 170 kilogramov nebezpečného odpadu. Keďže sa jesenný zvoz v minulom roku nerealizoval, máme naplnené kapacity a odpad už nemáme kde uskladňovať,“ ozrejmila Daniela Cibulková z lekárne Harmónia na Námestí SNP. Žiadajú pacientov, aby teraz nespotrebované lieky do lekárne nenosili, aby si ich uschovali doma dovtedy, kým sa situácia so zberom nevyrieši a lekáreň bude schopná od nich nebezpečný odpad opäť prevziať. Ako informovala Katarína Müsslerová, senior špecialistka komunikácie spoločnosti Phoenix, ktorá prevádzkuje aj sieť vlastných lekární Benu, v pobočke v Partizánskom už nemajú kapacity na zber nespotrebovaných liekov. „Žiadame ľudí, aby ich zaniesli do inej lekárne, ktorá má ešte kapacitu. Podobná situácia je však vo viacerých lekárňach v regióne,“ poznamenala.

Lieky od ľudí naďalej berú

Lekáreň na Šípku, ktorá je v prevádzke druhý rok, problém eviduje tiež. „Nazbieralo sa nám toho celkom dosť. Firma, ktorá chodí tieto lieky zbierať, u nás bola dva razy. Naposledy približne pred rokom. Odvtedy tu neboli, že vraj sú vyťažené spaľovne,“ prezradil redakcii majiteľ lekárne Michal Savara.

lekáreň na Šípku, voľné kapacity, zber nespotrebovaných liekov
Lekáreň na sídlisku Šípok lieky od ľudí zatiaľ preberá

S uskladňovaním nemajú problém, keďže priestory lekárne sú väčšie. „Od ľudí lieky stále berieme. Záujem je, niektorí nám hovoria, že v iných lekárňach ich už nechcú zobrať. Aj keď zo zákona vyplýva, že by mali, lebo potom lieky ľudia nechávajú kade-tade pri odpadkových košoch, môže si ich niekto vziať, alebo sa dostanú do spodných vôd,“ poznamenal majiteľ lekárne na Šípku.

Preto je nevyhnutné, aby boli nespotrebované lieky odovzdávané len do lekární. Keď sa napríklad dostanú na skládku odpadu, hrozí okrem znečistenia životného prostredia aj to, že liečivá uvoľnené z liekov pri nevhodnej likvidácii majú navyše vplyv na zdravie ľudí či zvierat, a to aj pri nízkych koncentráciách.

Zdroj: TS APSL a SLK, foto: freepik.com, Savmed lekáreň,

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.