Nezamestnaní v Partizánskom majú záujem o administratívu: Firmám zase chýbajú šičky

414
nezamestnanosť v okrese Partizánske, miera nezamestnanosti, vyhľadávané pozície administratíva, upratovačka, dopyt po vodičoch kamiónov, robotníkoch

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už niekoľko rokov po sebe pozoruje práve v decembri mierny nárast nezamestnanosti. Zaznamenáva však nižší počet mladých ľudí bez práce. Ku koncu minulého roka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Partizánskom evidoval 962 uchádzačov o zamestnanie.

Ukazovatele nezamestnanosti aj počtu uchádzačov o zamestnanie sa podľa rezortu naďalej udržiavajú na úrovniach blízkych obdobiu pred pandémiou a dosahujú najnižšie hodnoty za posledné roky. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa medziročne znížil o 8 210 osôb a v sledovanom období dosiahol hodnotu 169 933, čo je blízko najnižších úrovní za posledných 23 rokov.

Chcú pracovať v administratíve i obchode 

Najväčší záujem prejavovali nezamestnaní v okrese Partizánske o pozície ako administratívny pracovník, predavač, pomocný pracovník, upratovačka či montážny robotník. „Záujem o dané pracovné pozície je dlhodobým trendom,“ poznamenal riaditeľ ÚPSVaR v Partizánskom Pavol Dragula.

Najväčší dopyt zo strany zamestnávateľov bol na pozície obuvník, šička a pomocné práce v šijacej dielni. V rámci zdravotníckych profesií zase po zdravotných sestrách a lekároch. „Čo sa týka iných oblastí, tak zamestnávatelia prejavovali zvýšený dopyt aj po vodičoch medzinárodnej kamiónovej dopravy a po montážnych robotníkoch v strojárskej a elektrotechnickej výrobe,“ informoval Pavol Dragula. Ako pokračoval, od začiatku tohto roka evidujú nahlásené jedno hromadné prepúšťanie v oblasti výroby obuvi, kde je ohrozených 30 zamestnancov.

Ťažšie to majú ľudia v produktívnom veku

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku, ktorý sa označuje skratkou PDU, dosiahol v decembri 2023 celoslovenskú úroveň 3,88 percenta. Je to druhá najnižšia hodnota od januára 2021, odkedy rezort tento údaj eviduje. „Namiesto údaju miera nezamestnanosti sa aktuálne pracuje s ukazovateľom PDU. Ku koncu minulého roka bol na úrovni 2,79 percenta,“ ozrejmil riaditeľ ÚPSVaR.nezamestnanosť v okrese Partizánske, ľudia v produktívnom veku, ukazovateľ PDUV decembri evidovali v okrese Partizánske 229 ľudí dlhodobo vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie. „Vo všeobecnosti najväčší problém uplatniť sa na trhu práce má veková kategória ľudí nad 50 rokov,“ dodal Pavol Dragula.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom má od decembra minulého roka nové vedenie. Viac sa dočítate v článku: Úrad práce má nového riaditeľa

Foto: kch, freepik.com

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.