Nové investície v základných školách v Partizánskom

92
zš veľké bielice

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú hotové alebo dokončujú viaceré investície. Práce si bol skontrolovať spolu s kolegami z mestského úradu primátor Jozef Božik v utorok 20. februára.

Škola Rudolfa Jašíka si podľa slov jej riaditeľky Kristíny Kellner Šimkovej dala počas jarných prázdnin za cieľ zveľadiť hlavný vstup a hlavnú chodbu v bloku A. „Celý priestor bude priestrannejší. Vznikne tu fotokútik, ktorého vzhľad sa bude meniť podľa ročného obdobia. Tiež pribudnú pódium, ako aj oddychová zóna so sedením pre žiakov. Chceme tým dosiahnuť to, aby sa deti cez prestávky nezdržiavali len vo svojich triedach, ale aby vyšli na chodbu, trocha si v zmenenom priestore oddýchli. Celkovú investíciu predpokladáme do 15-tisíc eur,“ povedala riaditeľka školy.zš jašíka partizanske

Už v decembri sa podarilo vymeniť tzv. klietkové šatne v tejto časti školy a presunúť ich na poschodia, čím sa na chodbe zväčšili priestorové možnosti. „Pôvodné boli už 60 rokov staré, preto sme sa rozhodli, že zabezpečíme nové. Sú oveľa priestrannejšie. Okrem toho máme objednané lavičky, ktoré by mali doraziť čoskoro,“ dodala Kristína Kellner Šimková. Podarilo sa tiež zakúpiť do školskej jedálne tri stoly a vymeniť staré kovové stoličky za nové.zš rudolfa jašika partizanske

Kamerový i dochádzkový systém

Novinkami sa môže pochváliť aj Základná škola Radovana Kaufmana. Chodby školy sú zabezpečené kamerovým systémom, celkovo má ZŠ teraz k dispozícii až šesť kamier. „Pre tento krok sme sa rozhodli aj s ohľadom na to, čo sa v školách na Slovensku deje, teraz máme pokryté všetky vchody, vieme o každom, kto do budovy vstupuje, čím sa zvýšila bezpečnosť. Taktiež sme nainštalovali dochádzkový systém, boli sme doteraz jediná škola, ktorá ním ešte nedisponovala. Slúži na to, aby dieťa ráno, keď príde do školy, si svoj príchod si zaevidovalo. Túto požiadavku mali najmä rodičia,“ uviedol riaditeľ Benjamín Horváth. Škola dala vyrobiť na mieru aj nové skrinky, kde si deti môžu odložiť veci. Týždeň jarných prázdnin škole poslúžil na výmenu svetiel v niektorých triedach a jednej kancelárii. „Meníme žiarivkové trubice za LED osvetlenie, ktoré je úspornejšie až o 50 percent, pokračoval riaditeľ.zš radovana kaufmana partizanske

Ako informoval primátor Jozef Božik na sociálnej sieti po porade s riaditeľmi, pripravené sú aj ďalšie investície, škola chce vybudovať nový prístrešok pre bicykle, ako aj zaobstarať prenosné dopravné ihrisko.

Finančné zdroje sa vyčlenili aj pre Základnú školu s materskou školou na Veľkej okružnej. „V materskej škole máme nevyhovujúce kapacitné priestory v jedálni a výdajni stravy na poschodí. V prípade dostatku finančných prostriedkov plánujeme presťahovanie výdajne na prízemie. Tam by sme premiestnili práčovňu do súčasnej šatne, priečka medzi práčovňou a chodbou by sa odstránila. Do steny medzi chodbou a terajším skladom by pribudli dve výdajné okná, nové rozvody a odpad, elektroinštalácia, dlažba a obklad. Čaká nás aj výmena vodovodného potrubia medzi hlavným prívodom vody a telocvičňou. Rovnako je nutná aj inštalácia vyrovnávača tlaku vody do vodovodnej šachty,“ spresnil primátor na sociálnej sieti.

Nová a moderná vzduchotechnika do kuchyne

Jednou z noviniek v Základnej škole vo Veľkých Bieliciach je modernizácia tzv. videovrátnika, ktorý zaistí bezpečnú komunikáciu s prichádzajúcimi osobami a tiež zvýši prehľad o každom človeku, ktorý vstupujú do školy. „Skladá sa z kamery, ktorá sleduje priestor za dverami a vnútornej zobrazovacej jednotky s displejom. Vnútorné jednotky budú umiestnené vo všetkých oddeleniach školského klubu detí a v zborovni. Vďaka tejto technike sa zvýši bezpečnosť v škole a zabráni sa vstupu nežiaducich osôb do budovy,“ uviedla riaditeľka ZŠ Eva Gvotová.zš veľké bielice

Viac ako 21-tisíc eur samospráva investovala do výmeny vzduchotechniky v školskej kuchyni. „Stará vzduchotechnika bola stará a nefunkčná. Pri varení sa tvorila para, zamestnankyniam sa ťažko pracovalo v takomto vlhkom prostredí. Počet vydaných obedov sa nám v roku 2023 zvýšil až o 5 700, preto ide o výbornú investíciu. Aktuálne varíme denne 180 obedov a pripravujeme takmer 80 desiat,“ vysvetlila Eva Gvotová.

Aj naďalej pokračuje budovanie novej telocvične pri základnej škole, stavebná firma sa aktuálne venuje betónovaniu základov. Po dokončení objektu tak aj žiaci tejto školy získajú spojovaciu chodbu medzi školou a telocvičňou, ktorá bude zastrešená. Na zbúranie starého objektu a výstavbu nového bola vyčíslená suma 1 134 212 eur, pričom mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu športu v maximálnej výške 837 160 eur. Zvyšok samospráva dofinancuje z vlastných zdrojov.zš veľké bielice telocvičňa

Priestory z roku 1989

Aj v Základnej škole na Malinovského ulici je čulý stavebný ruch. Rekonštrukciou totiž prechádzajú kancelárie riaditeľky Aleny Barancovej, ako aj jej zástupkyne. „Priestory sú pôvodné ešte z roku 1989, nespĺňajú žiadne štandardy. Práce budú obsahovať montáž podhľadov, maľovanie, uloženie novej podlahy a kancelárskeho nábytku, ktorý je vyrobený na mieru. Postupne chceme aj v ostatných kanceláriách porobiť nejaké úpravy, ako vymeniť podlahy za nové, staré kreslá a stoličky a všetky kancelárie sa budú aj maľovať,“ objasnila riaditeľka.

Od roku 1989 slúži aj cvičná kuchynka, rekonštrukcia priestorov preto bola potrebná. Už sa podarilo vysťahovať nábytok, demontovať a odviezť pôvodné kuchynské linky, taktiež aj zbúrať stredové priečky.Máme za sebou aj nové rozvody vody. V najbližších dňoch sa priestory vyčistia, odstráni sa stará podlaha. Ďalším krokom bude montáž nových keramických obkladov, maľovanie a kladenie keramickej dlažby a nakoniec montovanie nových kuchynských liniek. Aj keď momentálne praktické vyučovanie nie je v osnovách, naše učiteľky so žiakmi veľmi radi využívajú kuchynku,“ uviedla Alena Barancová. Práce v hodnote zhruba 20-tisíc eur chcú ukončiť do marca.zš malinovskeho kuchyňka

Investujú dlhodobo

Projekty, ktoré prebiehajú v týchto mesiacoch v jednotlivých školách, je podľa slov Jozefa Božika možné realizovať vďaka tomu, že samospráva od roku 2011 investovala z vlastných zdrojov do ich modernizácie, išlo napríklad o zateplenie, výmenu okien, striech a podobne. „To znamená, že v normatívnom financovaní sa nám podarilo ušetriť zdroje, pričom na porade s riaditeľmi sme sa dohodli, v ktorej škole čo z týchto financií urobíme. Od roku 2011 platí pravidlo, že sto percent normatívu ide do každej školy, tým ani jedna z nich na tú druhú nedopláca a zároveň ani mesto neviaže finančné prostriedky v snahe robiť vlastné investičné aktivity,“ dodal primátor.

Foto: mtp

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.