Nové parkovanie v Partizánskom: Kde žiadať o rezidentskú kartu a ako platiť cez SMS či apku?

1473

Ak parkujete v centrálnej časti mesta, zbystrite pozornosť. Od prvého januára je možné podávať žiadosti o vydanie rezidentských kariet. 

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo nový parkovací systém s účinnosťou od 1. januára 2020. Od tohto dátumu je možné podávať žiadosti o vydanie rezidentských kariet prostredníctvom elektronického systému na webovej stránke parkovaniepartizanske.sk a od 2. januára aj osobne na mestskom úrade v úradných hodinách. Podrobnejšie informácie o zmene si prečítate aj v našom článku: Odklepnuté: Parkovanie v centre Partizánskeho sa spoplatní, pozrite si zoznam ulíc a ceny

O rezidentskú kartu pre obyvateľa môže požiadať občan s trvalým pobytom na ulici, resp. jej časti, ktorá je súčasťou mestskej parkovacej ulici. Takýto občan musí byť zároveň vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a nemôže mať žiadne dlhy voči mestu ani správcovi mestských nájomných bytov.

O rezidentskú kartu pre podnikateľa môže požiadať podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto prevádzky v mestskej parkovacej zóne a zároveň je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Tento podnikateľský subjekt nemôže mať záväzky po splatnosti voči Mestu Partizánske. V prípade nájomcov mestských nebytových priestorov nesmie mať podnikateľský subjekt záväzky po splatnosti voči správcovi mestského nebytového fondu.

Rezidentská karta – návšteva môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v mestskej parkovacej zóne (MPZ) Partizánske. Žiadateľ povinný predložiť údaj o evidenčnom čísle vozidla, pre ktoré bude RK-N vydaná. Platnosť  je 7 kalendárnych dní.

Parkovací systém s povinnosťou úhrady bude spustený do prevádzky v pondelok 3. februára o 7.00 h a týmto dňom budú aktívne aj oba spôsoby úhrad za parkovanie a začnú platiť vydané parkovacie karty.

Ako zaplatiť parkovné?

  1. SMS – prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená. Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta.
  2. Aplikácia cez mobil – parkovné je možné zaplatiť virtuálnym parkovacím lístkom v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots alebo na map.parkdots.com. Prvá hodina platby v aplikácii ParkDots je výrazne cenovo zvýhodnená. V ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania, zadať evidenčné číslo vozidla a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
  3. Jednorázová parkovacia karta (JPK) J- slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vyhradenom parkovacom mieste v MPZ. Počet parkovacích kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného. Parkovacia karta sa dá zakúpiť na označených predajných miestach, ktoré sú súčasťou predajnej siete parkovacích kariet. Len správne označená a umiestnená parkovacia karta je platná.

Cenník, návody, ako zaplatiť cez SMS a mobilnú apku, ako aj akékoľvek iné informácie nájdete na novom webe: parkovaniepartizanske.sk

foto: parkovaniepartizanske.sk