Novinka: Mestská časť Centrum mení názov, odteraz sa bude volať TAKTO

3006

Jedna z deviatich mestských častí Partizánskeho má od utorka 25. augusta nový názov. Zmenu odsúhlasili mestskí poslanci na augustovom rokovaní. 

Návrh na premenovanie časti Centrum na Centrum-Baťovany inicioval primátor Jozef Božik. Ako uviedol na utorkovej schôdzi, tento krok považuje za zavŕšenie aktivít, ktorých cieľom je pripomínať si odkaz Tomáša a Jana Antonína Baťovcov: „Od roku 2011 sa samospráva vo zvýšenej miere zaoberá historickým dedičstvom, odkazom, významom života a diela oboch bratov. História Baťovian sa stala jedným z kľúčových hodnotových atribútov výkonu samosprávy.“

Krok k poznaniu vlastnej histórie

Dôkazmi sú viaceré počiny ako premenovanie parku pri kostole na Park Jana Antonína Baťu a strednej odbornej školy, ktorá takisto nesie meno zakladateľa mesta, osadenie pamätnej tabule Jana Antonína na budovu tejto školy, či premiestnenie sochy Tomáša Baťu do centra a vytvorenie Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti.

Dôvodom premenovania je aj to, že významná časť centrálnej mestskej časti bola vybudovaná v rokoch 1938 – 1948, práve v čase Baťovian, ako napríklad Baťova kolónia. V tejto lokalite sa najviac odrážajú Baťov funkcionalizmus a typická architektúra.

Prvotná idea bola odvážnejšia

Pôvodný zámer primátora bol ale odvážnejší, a to premenovať mesto Partizánske na Baťovany. Avšak, tento akt by bol oveľa náročnejší a vyžadoval by si aj hromadnú výmenu osobných dokumentov občanov.

Premenovanie mestskej časti Centrum na Centrum-Baťovany bolo schválením mestskými poslancami zmenené aj v Štatúte mesta Partizánske.