Novinka pre školákov v Partizánskom: Po novom navštívia ďalšie české mesto

92
muzeum J. A. Komenského, zdroj: FB Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Žiaci základných a stredných škôl na území Partizánskeho budú môcť vďaka podpore samosprávy navštíviť ďalšie miesta. O zaradení nových exkurzií rozhodli mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní v rámci aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske.

Do zoznamu tematických exkurzií po novom pribudli Múzeum Jana Amosa Komenského v Uherskom Brode a tiež Slovenské národné divadlo (SND) v Bratislave. Múzeum J. A. Komenského bolo do VZN zaradené na základe žiadosti pedagogičky Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom Janky Žiškovej. Svoju požiadavku odôvodnila tým, že exkurzia prispeje k prehĺbeniu vedomostí a odborných poznatkov najmä u žiačok odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý SOŠ J. A. Baťu otvorila v školskom roku 2021/2022.

Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod
Exteriér Múzea Jana Amosa Komenského v Uherskom Brode

Podľa učiteľky môže rozšíriť všeobecné poznatky aj ostatným študentom, keďže sa dozvedia o zaujímavej a inšpiratívnej osobnosti, ktorá svojimi názormi predbehla svoju dobu.

Pribudla aj exkurzia do národného divadla

Po novom budú môcť školáci navštíviť aj SND v Bratislave. Túto exkurziu navrhol doplniť primátor Jozef Božik, podľa ktorého ide o jednu z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Na jednu exkurziu dostane škola maximálne 500 eur.

Vďaka dotácii z Fondu na podporu tematického vzdelávania študenti navštevujú napríklad múzeá v Seredi, Banskej Bystrici, vydávajú sa do Uhrovca, Košarísk. Ich cieľom sú aj zahraničné krajiny, ako Zlín, Otrokovice či Poľsko. V rámci exkurzií zameraných na prírodovedné predmety chodia do CERN-u vo Švajčiarsku či Ostravy a Košíc.

Foto: FB Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.