Novinka v školských družinách v Partizánskom: Deťom sa venujú hokejoví tréneri

86
Nový projekt v školských družinách, Deti v pohybe, mesto, HK Iskra

Po Veľkej noci bol v jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spustený nový projekt Deti v pohybe. Samospráva a Hokejový klub (HK) Iskra Partizánske spojili sily a vytvorili pre žiakov podmienky na to, aby mohli voľný čas po vyučovaní tráviť efektívne a zdravo. 

Aktivity sú určené pre školské kluby detí a každý deň prebiehajú na inej základnej škole. Hodiny vedú dvaja tréneri z hokejového klubu. Prvá je venovaná žiakom 1. a 2. ročníka. Potom prídu na rad tretiaci a štvrtáci. „Ide o pohybové aktivity, pri ktorých nie je dôležité, kto vyhrá, bude najrýchlejší a najlepší, ale musia aj premýšľať nad tým, čo robia. Každý týždeň sú na školách iné cvičenia, obmieňame ich,“ priblížil tréner HK Iskra Marek Adamik.

Neskôr sa presunú do exteriéru

V piatok 19. apríla sa redakcia prišla pozrieť do Základnej školy Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici. Hodina sa začína rozcvičkou, ktorá má formu jednoduchej hry, naháňačky, potom nasledujú aktivity s určitým zameraním. V úplnom závere absolvovali hru podobnú známej Sochy, sochy, nehýbte sa. V prípade priaznivého počasia sa presunú do exteriéru. „Keď sme otvárali korčuliarske kurzy, boli sme školení na ambasádorov pohybových aktivít pod záštitou Ministerstva školstva SR a Slovenského zväzu ľadového hokeja, aby sme deti priviedli k pohybu. Keďže vieme, aká je doba, aby len nesedeli v družinách, nepozerali do telefónov, tabletov. Zmyslom projektu je viesť ich k nejakému pohybu. Je jedno, či sú to prváci, druháci či piataci, podľa môjho názoru im chýba obyčajný pohyb na ulici,“ podotkol Marek Adamik.

korčuliarske kurzy, Zimný štadión PE
Trénerka HK Iskra Paula Cagáňová s deťmi v rámci korčuliarskeho kurzu na zimnom štadióne

Projekt v Partizánskom prebiehal aj v minulosti, stopku mu však dala pandémia. „Deti nás väčšinou poznajú z kurzov korčuľovania, už si na nás zvykli, vždy sa tešia, sú poslušné a hodiny sa im páčia. Zameriavame sa na všeobecný pohyb, aby nadobudli schopnosti koordinácie, rozvíjame ich rýchlosť a obratnosť. Všetko prebieha formou hier,“ dodala trénerka Paula Cagáňová z HK Iskra.

Keď začínali, počty boli menšie, ale každým týždňom záujemcov pribúda a telocvične sa zapĺňajú deťmi. Pohybové aktivity v družinách by sa mali realizovať každý školský rok – v období od apríla do júna.

Foto: kch, mm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.