Nový projekt v materských školách v Partizánskom: Garantkou je Iveta Radičová

220

V šiestich materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske sa od budúceho školského roka spustí projekt s názvom Technické škôlky.

Oficiálne to svojimi podpismi potvrdili v piatok 10. mája primátor Jozef Božik, garantka projektu – bývalá premiérka a profesorka Iveta Radičová a národný koordinátor Peter Beck.

Vo všetkých škôlkach

Vďaka projektu, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi v Českej republike, sa deťom rozvíjajú motorika, technické zručnosti a myslenie. „Som rád, že budeme prvou samosprávou na Slovensku, kde sa tento jedinečný projekt plošne zavedie do všetkých materských škôl v pôsobnosti mesta. Zároveň je mojím cieľom, po podpise memoranda aj na úrovni ZMOS-u, pomáhať v rozširovaní tejto myšlienky na území celej krajiny. Prebieha už vo viac ako 40 materských školách, no v rôznych mestách a obciach. Budem rád, keď to budú stovky, keďže je veľmi užitočný a potrebný,“ skonštatoval pri podpise memoranda primátor Jozef Božik.

Hravo, no technicky

Projekt vychádza z polytechnickej výchovy, snahou je ukázať, že pre malé deti môže byť zaujímavé to, že si podľa svojich predstáv samé a ručne vyrobia funkčný model, ktorý môžu využiť na hru. „Hlavnou myšlienkou je vzbudiť u nich záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás,“ konštatujú autori projektu na webovej stránke.

Aby sa od septembra mohlo začať s vyučovaním, je potrebné školenie aj na strane vyučujúcich. To odštartovalo už v apríli, učiteľky z materských škôl absolvovali prípravu priamo na svojom pracovisku, taktiež zamierili do Trnavy na funkčné inovatívne vzdelávanie v tomto zameraní.technické škôlky partizánske

Foto: FB Chceme zmenu v PE, mš

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.