Nový systém parkovania v Partizánskom opäť prešiel zmenami: Aké požiadavky občanov boli vypočuté?

821
parkovanie partizánske

Nové návrhy k parkovaciemu systému si vyžiadali v poradí štvrtú aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Partizánske. Zmeny schválili mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní. 

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, „mestská parkovacia zóna je v platnosti od 1. júla 2020 a prvý mesiac reálnej prevádzky ukázal, že je potrebné zapracovať niektoré nové pripomienky poslancov mestského zastupiteľstva a občanov.“ Prvou zmenou je zavedenie abonentskej karty v dvoch variantoch, a to nielen s platnosťou na jeden rok, ale aj šesť mesiacov. Dôvodom tohto návrhu bolo najmä umožniť rozloženie finančnej záťaže ceny ročnej karty na dve časti. V súvislosti so zavedením parkovacej karty pre abonentov s platnosťou pol roka došlo aj k zmene cenníka a formuláru Žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty, čo si vyžiadalo i následnú aktualizáciu Prevádzkového poriadku.

Stáť bude polovicu

Kým rezidentská karta – abonent s ročnou platnosťou stojí 300 eur, suma za polročnú kartu bude vo výške 150 eur. „Sľúbili sme obyvateľom, že sa všeobecne záväznému nariadeniu budeme venovať priebežne, pretože sa vynárajú veci, ktoré sú v praktickom živote nevyhnutné, aby sme ich zrealizovali,“ uviedol poslanec MsZ Juraj Krasula s tým, že počas rokovania opäť zazneli myšlienky, ktoré bude v krátkom čase nevyhnutné zaradiť do materiálu.

Možnosť vrátenia alikvotnej časti 

„Oceňujem, že prijaté VZN vypočulo hlasy, ktoré pri realizácii parkovacej zóny vznikli, že sa uplatnili všetky pripomienky a že sa ďalej skvalitní celá parkovacia zóna. Som naklonený tomu, aby sa v budúcnosti mohla vytvoriť druhá etapa parkovacej zóny, či už by to boli Luhy I alebo Luhy II,“ skonštatoval poslanec MsZ Pavol Dorman. Upravená bude i doba, počas ktorej je možné vydať dočasnú rezidentskú kartu pre občana i podnikateľa v prípade poruchy vozidla. Doba platnosti tejto karty bude po novom minimálne na obdobie troch dní a maximálne na jeden mesiac.

Aktualizáciou všeobecne záväzného nariadenia bude tiež možné podnikateľovi za ktorékoľvek vozidlo, na ktoré bola vydaná rezidentská karta, vrátiť alikvotnú časť zaplateného poplatku, napríklad v prípade predaja automobilu. „Ako sme pri schvaľovaní celej parkovacej politiky deklarovali, tento systém bude živý a bude reagovať na požiadavky, ktoré vzídu zo samotného používania. Snažíme sa vyjsť v ústrety všetkým, pokiaľ sú návrhy oprávnené a logické. Už dnes sa na nás obracajú občania z dotykových zón, ktorí žiadajú o prehodnotenie zóny, prípadne o pridanie ďalších zón,“ vyjadril sa poslanec MsZ Tomáš Merašický.

foto: redakcia