Občanom v Partizánskom prekáža vysoký počet dopravných značiek: Majú svoje opodstatnenie?

881

Samospráva v súčasnosti zaznamenala sťažnosti od obyvateľov na existujúce dopravné značky v Partizánskom a ich vysoký počet.

Jedným z príkladov je ulica Námestie SNP. Každá križovatka alebo napojenie na túto ulicu muselo byť posúdené z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. „Boli tam umiestené dopravné značky, ktoré upravujú dopravnú situáciu. Vodič, ktorý prechádza po Námestí SNP, je na hlavnej komunikácii. Tí, ktorí vstupujú na Námestie SNP z vedľajších komunikácií, musia dávať prednosť,“ vysvetlil Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom. Pred osadením dopravného značenia mal vodič vchádzajúci z pravej strany na Námestie SNP prednosť. „To si veľa vodičov neuvedomovalo. Potom dochádzalo ku kolíznym situáciám a k dopravným nehodám,“ upozornil.

Osadenie schvaľuje dopravný inšpektorát

Podľa slov referenta dopravy Petra Minárika počet dopravných značiek umiestnených na miestnych komunikáciách závisí od toho, aký význam dávajú vodičovi motorového vozidla. „Pôvodná legislatíva poznala aj pojem miesto ležiace mimo cesty. Dneska je už každé jedno napojenie na miestnu komunikáciu chápané ako križovatka,“ doplnil. Tá môže byť buď neoznačená, teda bude platiť pravidlo pravej ruky alebo sa určí prednosť v jazde trvalým dopravným značením.

„V zmysle legislatívy trvalé dopravné značenie povoľuje mesto alebo obec na základe spracovanej projektovej dokumentácie odborne spôsobilou osobou,“ uviedol Peter Minárik. „Čo sa týka umiestnenia alebo typu dopravných značiek, dopravný inšpektorát ich schvaľuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, a to vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ poznamenal vedúci okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Partizánskom Branislav Vožňák.

Dopravný inšpektorát povoľuje nielen osadenie, ale aj zmenu a odstránenie dopravného značenia. Bez jeho súhlasu ho mesto nemôže umiestniť ani odstrániť. Zároveň musí spĺňať predpísané normy.

Upozorňujú podľa zákona

Výhrady občanov vznikajú aj v súvislosti so zákazom státia na uliciach s užšími šírkovými parametrami. „Zákon hovorí jednoznačne. Pokiaľ nezostane voľný jazdný pruh minimálnej šírky 3 metre pre každý smer jazdy, tak vodič nesmie na danej komunikácii stáť. Samozrejme, občanom tento zákaz nevyhovuje, aj keď vyplýva z ustanovenia zákona. Jednoducho, keby tam tá značka nebola a príde štátny policajt a bude riešiť dopravnú situáciu, tak vodičovi dá určite pokutu,“ upozornil Peter Minárik.

Moyzesova ulica

Ak majú obyvatelia požiadavky na zmenu dopravného značenia, môžu sa obrátiť na príslušný úrad, ktorý je správcom cesty. Ten ich ďalej posunie na posúdenie dopravnému inšpektorátu.

Foto: MTP

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.