Obchvat Prievidze odľahčí dopravu: S jeho výstavbou sa začne budúci rok

690
obchvat prievidza

Slovenská správa ciest sa chystá vybudovať časť obchvatu Prievidze v trase budúcej cesty I/64. Tento zámer bol predložený na posúdenie vplyvom na životné prostredie.

Výstavbou sa doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek. Tým vznikne aj nové cestné napojenie. Nárast intenzity motorovej i pešej dopravy pôsobí na kvalitu života hlavne v centre mesta, kde dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu chodcov a zvyšuje sa aj dopravná nehodovosť. „Dôjde k vylúčeniu tranzitnej dopravy z priemyselného parku cez centrum a k zlepšeniu životného prostredia znížením hluku, emisií a vibrácií. Zlepšenou plynulosťou sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum o smery na Handlovú a Nováky,píše sa v zámere.

Náklady vo výške viac ako 30 miliónov eur

Obchvat sa bude začínať na komunikácií vybudovanej v rámci I. etapy, 1. stavby pred križovatkou s odbočením do priemyselného parku, kde sa nachádza závod Brose, a letiska. SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina začala prvý úsek stavať ešte v roku 2008. Koniec navrhovanej úpravy je za mimoúrovňovým križovaním ciest I/9 a I/64, pričom sa napája do koridoru bývalej cesty I/50, ktorá už nie je v prevádzke, a koridoru cesty III/1778.

Pomôžu eurofondy

Trasa obchvatovej komunikácie bude viesť juhozápadným okrajom mesta mimo zastavanej časti. Celková dĺžka navrhovaného obchvatu I. etapa, 2.stavba je 2,75 km. V súvislosti s jeho výstavbou sa budú musieť zbúrať garáže a chatky. Začiatok prác je naplánovaný na budúci rok, pričom obchvat Prievidze by mal byť dokončený v roku 2024. Podľa informácií uvedených v zámere odhaduje Slovenská správa ciest náklady na výstavbu vo výške približne 30 miliónov eur. Obchvat bude financovaný z fondov Európskej únie.

Foto: ilustračné pixabay.com

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.