Viac ako štvrť milióna eur zainvestoval autobusový dopravca na vybudovanie novej, modernej a komfortnej budovy, ktorá už šesť rokov slúži nielen zamestnancom, ale najmä verejnosti. História autobusovej dopravy v Partizánskom však siaha poriadne ďaleko.

Pôvodné autobusové nástupištia v Partizánskom vznikli pred domom Mladých žien, teda pri dnešnej budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Námestí SNP. V 50. rokoch boli premiestnené pred areál vtedajšieho n.p. Závody 29. augusta, čo malo súvis s tým, že mnohí zamestnanci prichádzali do práce autobusom a bolo pre nich jednoduchšie vystúpiť priamo pred areálom podniku, než sa presúvať do fabriky z námestia. Táto stanica sa nachádzala na mieste dnešného záchytného parkoviska, je tu vidno ešte jej pozostatky v podobe železobetónových panelov. 

autobusova stanica v partizánskom

autobusova stanica v patizánskom

Koncom 60. rokov padla požiadavka na vybudovanie novej, väčšej stanice, ktorá by mala kryté nástupištia. S realizáciou výstavby novej autobusovej stanice sa začalo v roku 1972 a spolu s krytými nástupišťami pribudla i staničná budova.

autobusova stanica v patizánskomautobusova stanica partizanskeautobusova stanica v patizánskom autobusova stanica v patizánskom

Začala sa písať nová éra

Budova neskôr zmenila majiteľa i vzhľad, väčšiu časť začali zaberať obchody a rôzne prevádzky. SAD Prievidza v nej fungovala len v malých priestoroch, ktoré slúžili ako kontaktné miesto pre ľudí. Partizánske preto novú autobusovú stanicu potrebovalo. To potvrdil pri rokovaniach v roku 2013 aj generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko: „Naším zámerom je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť a priblížiť sa jej aj v smere pohodlnejšieho riešenia jej problémov. Vybudovaním novej stanice chceme, aby bol priestor z hygienickej oblasti na vyššej úrovni, ako je doteraz. Zároveň chceme, aby bola zabezpečená informatizácia pre cestujúcich, ale aj možnosť vybavovania reklamácií, či priameho prvého kontaktu.“

autobusova stanica v patizánskomautobusova stanica partizánske

V máji 2014 dostala súkromná spoločnosť právoplatné stavebné povolenie, pričom sa začalo s odstraňovaním pôvodnej stavby, teda prvých nástupíšť, a so zavedením elektrickej energie. Ešte v decembri sa podarilo novú budovu skolaudovať. Na prízemí vznikli priestory pre cestujúcich s informačnou kanceláriou, hygienickými zariadeniami, prvé poschodie začalo slúžiť administratívnym pracovníkom, dispečerom a vodičom.

Finančné náklady boli kompletne v rukách dopravcu bez účasti samosprávy, prievidzská spoločnosť zainvestovala viac ako 290-tisíc eur. „Mesto vytvorilo podmienky pre spoločnosť tým, že jej prenajalo pozemok pod budovou na 30 rokov s opciou na ďalších 30 rokov,“ vysvetlil primátor Jozef Božik.

 Pásku prestrihli za pár mesiacov

Slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo v závere januára 2015, sa okrem vedenia spoločnosti SAD Prievidza a mesta, zúčastnili aj poslanci TSK Richard Takáč či Iveta Randziaková. „Budova bude slúžiť nielen cestujúcej verejnosti, ale aj pre naše administratívne účely a účely našich vodičov, ktorí tu majú nocovne a sociálne zázemie. Považujeme to za jeden z krokov, aby sme mali služby na úrovni, a aby zákazníci boli spokojní nielen v autobuse, ale aj mimo neho,” uviedol vtedy generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.

Už v tom období začala samospráva rokovať o možnosti ďalšej rekonštrukcie priľahlých nástupíšť. K modernizácii prišlo až v roku 2019, kedy sa spustila prvá etapa a začali sa očakávané práce na kovovej streche a stĺpoch.

Článok vznikol v spolupráci s PHKaOP.

foto: archív redakcie, PHKaOP, partizanske.sk