Očakávaná rekonštrukcia v centre Partizánskeho odštartovala, POTRVÁ DO JESENE

137
rekonštrukcia námestia partizanske

Rekonštrukcia južnej vetvy Námestia SNP, ktorá je najväčšou investičnou akciou samosprávy v rámci vlastných rozpočtových zdrojov v tomto roku, sa začala s letnými prázdninami. Práce v lokalite potrvajú zhruba štyri mesiace, v novembri by tak v Partizánskom mala pribudnúť moderná vozovka i s novým cyklochodníkom.

Bagre postupne odstraňujú staré konštrukčné vrstvy cesty aj s chodníkom. Potom prejdeme na odstránenie podložia, ako prvé príde na rad úsek za kostolom, to bola požiadavka zo strany mesta. Zrekonštruujeme verejné osvetlenie a vybudujeme aj novú dažďovú kanalizáciu,“ uviedol stavbyvedúci Ondrej Malánik počas kontrolného dňa primátora v utorok 11. júla. Ak by sa podarilo splniť časový harmonogram, daná časť by sa mala sprístupniť už v závere augusta v súvislosti s nástupom detí do škôl. Celková cena investície je takmer 1 330 000 eur.

Obchádzkové trasy

„Je nám jasné, že práce spôsobujú diskomfort obyvateľom, ktorí v lokalite žijú. Všetky jednosmerné ulice, ktoré boli naviazané na južnú vetvu námestia sa preto dočasne stali obojsmernými, aby tí, ktorí na týchto uliciach bývajú, mohli svoje vozidlá zaparkovať a potom s nimi ráno odísť zase do práce. Taktiež sme aktualizáciou VZN umožnili týmto obyvateľom dočasne využívať bez poplatku parkoviská pred mestským úradom a úradom práce, ak vlastnia rezidentskú kartu,“ povedal primátor Jozef Božik. Na nové trasy si musia zvykať aj vodiči, ktorí centrum využívali len na prejazd. Ak je vašim cieľom sídlisko Šípok, je potrebné využiť štátnu cestu I/64.

„Dočasné dopravné značenia na uliciach Hrnčírikova a Októbrova vodičov navedú na svetelnú križovatku, kde potom musia zabočiť doprava a tak pokračovať po štátnej komunikácii,“ dodal primátor. Náhradnú trasu využíva aj mestská hromadná doprava, autobusy chodia cez Kukučínovu, Švermovu a Riečnu ulicu smerujúc k mostu ponad rieku Nitru.

Foto: msk

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.