utorok, 21 mája, 2024

Pravidlá používania súborov Cookies

Tieto pravidlá sa týkajú používania webstránky novinytempo.sk

Poskytovateľom a prevádzkovateľom webstránky sme my – spoločnosť VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., so sídlom Februárová 152/1, 958 01 Partizánske, IČO: 36 299 863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19132/R, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Vydavateľstvo TEMPO“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o..

Pravidlá používania Cookies

Na webstránke používame programy cookies na získavanie informácií o Užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní webstránky a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní webstránke pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti webstránky nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Pri používaní webstránky môžeme do Vášho zariadenia umiestniť vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia.

V rámci webstránky môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve webstránky.

Webstránka môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Súbory cookies a podobné monitorovacie nástroje používame na viacero účelov, najmä za účelom:

  1. sprístupnenia, prevádzkovania webstránky a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského účtu, zaistením bezpečnosti po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania webstránky a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity webstránky a jej zlepšenia, napr. koľko návštevníkov bolo na webstránke či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia webstránky a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na webstránke umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) webstránku používajú. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a webstránka novinytempo.sk k ním nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na webstránke nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí webstránky, ako napríklad prevádzku helpdesku.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.