Oprava cesty medzi Partizánskym a Hradišťom sa predĺži

896

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa 19. novembra zúčastnil kontrolného dňa v Partizánskom, kde sa oboznámil so situáciou ohľadne priebehu komplexnej rekonštrukcie cesty II/579 medzi Veľkými Bielicami a obcou Hradište. Obyvateľov však novinky týkajúce sa opravy viac ako 7-kilometrového úseku zrejme nepotešia. 

 

Práce na jednom z najvyťaženejších úsekov v kraji začali v auguste tohto roku a podľa pôvodných plánov sa s ňou malo už v tomto čase finišovať, to sa ale skomplikovalo. „Toto dielo malo byť dokončené do 4 mesiacov, ale vyskytli sa tu určité veci, ktoré sa nedali v minulosti odhadnúť. Najmä v extraviláne, ktorým prechádza táto cesta, sa bude musieť postupovať trochu iným technologickým spôsobom,“ oznámil predseda TSK. Táto zmena však musí byť odsúhlasená riadiacim orgánom, teda ministerstvom pôdohospodárstva spravujúcim regionálny integračný program, z ktorého je rekonštrukcia financovaná. „Čiže do 15. decembra sa ukončia všetky stavebné práce v intraviláne Partizánske – Veľké Bielice, ukončia sa takmer všetky práce v obci Hradište, v Návojovciach sa ešte osadia zvyšné obrubníky,” informoval Jaroslav Baška.  Ako ďalej vysvetlil, pred Vianocami prerušia a bude sa čakať na rozhodnutie riadiaceho orgánu. V rámci križovatky v Skačanoch, bude dokončená konštrukčná vrstva asfaltu, aby sa mohla robiť zimná údržba a finálna vrstva sa dokončí budúci rok vtedy, keď na to budú vhodné klimatické podmienky.

Dopravné obmedzenia zmiznú

S pozastavením prác však zmizne aj väčšina dopravných obmedzení, ktoré z dôvodu rekonštrukcie na tomto úseku vznikli. „Všetky semafory na tejto ceste sa odstránia a cesta bude v zime plynule prejazdná v oboch jazdných pruhoch. Jediným obmedzením môže byť zníženie maximálnej povolenej rýchlosti, ktoré bude odkomunikované s krajským dopravným inšpektorátom,“ uviedol Peter Vanek za zhotoviteľskú firmu. Dátum opätovného spustenia prác bude závisieť od rýchlosti odsúhlasenia potrebných zmien v technologických postupoch a ak pôjde všetko hladko, bude sa čakať už len na priaznivé počasie.

foto: pixabay, ilustračné