Otvorili atraktívny odbor na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom: Veľký záujem prekvapil i vedenie školy

3578
učiteľstvo soš partizanske

Podľa údajov z centrálneho registra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR študuje na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) viac detí ako minulý školský rok.

Do systému EDUZBER prihlásili v aktuálnom školskom roku riaditelia župných stredných škôl celkom 15 676 študentov. Do prvých ročníkov nastúpilo vyše 4 200 detí. Počet žiakov sa výrazne zvýšil najmä v Prievidzskom okrese. „Evidujeme vyšší záujem o maturitné odbory na SOŠ Prievidza.  V novej Strednej zdravotníckej škole Prievidza pribudlo 73 žiakov ,“ vysvetlila Barbora Petrechová z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu TSK. Potreby trhu práce sa odzrkadlili aj vo zvýšenom záujme o odbory SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne.

Získali 52 nových študentov

Nárast žiakov v okrese Partizánske je spôsobený otvorením nového odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na SOŠ J. A. Baťu. Ako informovala riaditeľka školy Katarína Hartmannová, v dennej forme 4-ročného štúdia navštevuje odbor 12 žiakov. Na pomaturitné štúdium prijali 40 uchádzačov. „Všetci študenti sú dievčatá a ženy. Nemáme ani jedného muža, chlapca. Verím, že sa to časom zmení a dievčenský kolektív oživí aj opačné pohlavie,“ uviedla na margo zloženia tried.

V dennom štúdium majú zastúpenie domáci a dochádzajúci žiaci z iných obcí. V pomaturitnej forme tvoria prevažnú časť študenti dochádzajúcich z iných miest a obcí aj mimo Trenčianskeho kraja. „Na moje prekvapenie bol dopyt oveľa väčší ako naša ponuka. Teda mali sme si z čoho vyberať. Keďže tento odbor nie je technického zamerania, nájde sa v ňom veľa dievčat a dúfam, že aj chlapcov,“ skonštatovala Katarína Hartmannová.

Vyučujú i externí pedagógovia

Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov sa v rámci odborných vyučujú pedagogika, psychológia, biológia, metodológia jednotlivých výchov, hra na hudobný nástroj, dramatika a súčasťou je i prax. „Z hľadiska výchovy a vzdelávania je tento odbor veľmi potrebný. Nie je úplne jednoduchý a každý uchádzač potrebuje mať určité zručnosti, respektíve talent, aby ho mohol vykonávať a aby prešiel prvotnou talentovou skúškou, ktorú absolvoval každý záujemca,“ poznamenala riaditeľka SOŠ J. A. Baťu.

S výučbou pomáhajú aj externí učitelia. „Okrem mojich kmeňových zamestnancov sú to pedagógovia miestnych materských škôl, základnej umeleckej školy a základnej školy. Tým je zabezpečená 100 % kvalifikovanosť výučby daných predmetov. Je to skvelý výsledok spolupráce viacerých subjektov, za čo všetkým ďakujem,“ dodala Katarína Hartmannová.

Zdroj a foto: TSK