Partizánske bude spolupracovať s Maticou slovenskou

40

Na pôde mestského úradu bolo vo štvrtok 4. mája podpísané Memorandum o spolupráci medzi Maticou slovenskou (MS) a samosprávou Partizánskeho. Najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov sa stane nápomocnou pri neformálnom vzdelávaní žiakov ôsmeho ročníka základných škôl na území mesta a tiež tretiakov na osemročnom gymnáziu.

Ako informoval predseda MS Marián Gešper, napriek tomu, že Matica rozvíja so mestami a obcami rôzne kultúrne a tiež školské aktivity, spolupráca s Partizánskym je prvou systematickou. „Máme podpísané memorandum so skoro 200 školami na Slovensku, v  tomto prípade však ide o komplexnú spoluprácu s takmer všetkými vzdelávacími organizáciami na území Partizánskeho,“ poznamenal.

Pre deti plno aktivít

Každý rok v máji žiaci vďaka podpore samosprávy zavítajú do Martina, v ktorom Matica slovenská sídli. Študenti zažijú odbornú, popularizačnú prednášku, navštívia tiež Národný dom v Martine, súčasťou exkurzie bude aj obhliadka takmer storočnej budovy, kde sa tvorili matičné dejiny, ale aj dejiny Slovenského národného hnutia.

„V dnešnej pomerne nepokojnej dobe, kedy zaznievajú požiadavky zvýšenia vedomostnej úrovne študentov, je veľmi dôležité prehĺbenie ich znalostí o dejinách, literatúre, ale aj geografických súvislostiach Slovenska,“ podotkol predseda MS. Ako pokračoval, Matica slovenská môže ponúknuť veľa materiálov nielen žiakom, ale aj samotným pedagógom. „K dispozícii máme jedinečnú výstavu, ale aj množstvo odborných publikácií pre učiteľov i žiakov. Sú venované 200. výročiu štúrovcov – legendárnej generácii, pričom ich zásluhy a postavenie sa za slovenský národ sú vysvetlené aj pedagogickou formou,“ poznamenal Marián Gešper.

Najstaršia národná kultúrna i vedecká ustanovizeň si v tomto roku pripomína 160 rokov svojej existencie. „Dohodli sme sa aj na ďalšej spolupráci. Napríklad v novembri sa bude v Partizánskom konať na každej základnej škole originálna výstava venovaná štúrovcom. Zároveň sa pustíme aj do ďalších aktivít,“ ozrejmil primátor Jozef Božik.

Foto: FB Chceme zmenu v PE

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.