Partizánske chce budovať cyklochodníky v celom meste, spojilo sa s odborníkmi  

1067

Cyklistickú infraštruktúru v Partizánskom a jej rozvoj v budúcnosti zadefinuje nová koncepcia, ktorú schválili poslanci počas 9. mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v závere novembra.

Dôležitý dokument pre mesto vytvorilo občianske združenie Cyklokoalícia z Bratislavy, pričom na projekte spolupracovalo aj s členmi Mestskej cykloiniciatívy. „Koncepcia vznikla z viacerých dôvodov – predstaviť novú víziu cyklistickej dopravy v meste a okolí, zvýšiť jej podiel, ako aj atraktívnosť pre verejnosť. Ďalším účelom dokumentu je zlepšiť bezpečnosť pre všetkých účastníkov dopravy, teda nielen cyklistov, ale napríklad aj chodcov,“ povedal Dan Kollár z OZ Cyklokoalícia.

Zjednoduší čerpanie eurofondov

Dokument okrem toho mestu výrazne pomôže pripraviť podklady pre úspešné získanie dotácií. „Do roku 2030 bude možné čerpať približne 200 miliónov eur na rozvoj cyklistickej infraštruktúry a najúspešnejšie mestá budú tie, ktoré budú pripravené, preto je veľmi dobré, že Partizánske malo záujem o vypracovanie takejto koncepcie,“ vysvetlil Dan Kollár.

Čo zistili v prieskume?

Z prieskumu, ktorý občianske združenie pre potreby koncepcie vykonalo, vyplýva, že bicykel je jedným z najčastejšie využívaných dopravných prostriedkov v meste. „Najzaujímavejším zistením bolo, že viac ako 99 percent respondentov vlastní bicykel. V podstate celé Partizánske má k nemu prístup, čo je obrovský potenciál. Stačilo by trochu zlepšiť podmienky a o to viac by bicykel obyvatelia využívali,” pokračoval o výsledkoch prezident OZ.

Takto by mohla v budúcnosti vyzerať Makarenkova ulica

Prieskum mobility sa okrem toho zameral aj na identifikovanie „prúdov“, teda odkiaľ a kam sa počas dňa ľudia presúvajú, čo odborníkom poslúžilo na vytvorenie cyklistickej siete s ôsmimi trasami s celkovou dĺžkou viac ako 30 kilometrov. Jednou z nich je napríklad trasa zo Šípku do bývalých závodov ZDA či z nemocnice na Luhy.

„Trasy, ktoré sme navrhli, sú pripravené ako tzv. oddelené cyklotrasy, aby sa neznížil počet parkovacích miest a aby nedochádzalo k stretu s automobilovou dopravou. Sieť sme pripravovali s cieľom vysokej efektivity investícií. Jednotlivé riešenia sme vyberali tak, aby boli čo najbližšie k realizácii. Aby to neboli vzdušné zámky, aby ju mesto skutočne dokázalo realizovať aj bez možnosti čerpania európskych zdrojov,” vysvetlil Peter Rozsár z občianskeho združenia.

Navrhovaná sieť hlavných cyklotrás v meste

Realizácia je plánom v budúcnosti

Ako počas rokovania skonštatoval primátor Jozef Božik, aj napriek tomu, že koncepciu na svojom rokovaní odobrilo mestské zastupiteľstvo už teraz, na realizáciu akejkoľvek z trás si budeme musieť počkať.Som presvedčený, že v rokoch 2022 až 2032 samospráva na základe tohto dokumentu pripraví projekty, s ktorými sa bude môcť uchádzať o alternatívne zdroje, či už z Európskej únie alebo zo štátu a tie cyklotrasy v meste pribudnú. Samozrejme, som realista, preto si nemyslím, že sa nám podarí vybudovať všetkých osem chodníkov, ale budem rád, keď aspoň 2-3 trasy sa stanú realitou,“ povedal primátor.

Cyklisti sa čoskoro potešia

Na území mesta by sa mali v priebehu budúceho roka začať budovať viaceré cyklochodníky. Jeden povedie zo Šimonovian do Malých Bielic. „Partizánske malo cezhraničný projekt, z ktorého partner odstúpil. Napokon som sa dohodol s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom, že župe odovzdáme dokumentáciu a projekt aj prevezme pod seba,“ vysvetlil Jozef Božik.

Zároveň ďalšie dva cyklochodníky pribudnú na Námestí SNP od priestoru bývalej výškovej budovy poza kostol ako súčasť plánovanej rekonštrukcie vozovky v tejto časti.Predpokladáme, že to bude 600-700 metrov, cyklochodník popri rieke Nitre bude mať 4,6 kilometra, takže pôjde o viac ako päť kilometrov nových trás,“ uzavrel primátor.

Foto: OZ Cyklokolalícia, video: YT