Partizánske chce vytvoriť Mestský podnik odpadového hospodárstva

394

Zabezpečovať služby v oblasti odpadového hospodárstva by mala v Partizánskom samostatná spoločnosť. Zámer na jej vytvorenie schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí.

Samospráva realizuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu prostredníctvom Technických služieb mesta (TSM), ktoré boli do apríla minulého roka aj prevádzkovateľom skládky v Brodzanoch.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, znižovať množstvo komunálneho odpadu vyvážaného na skládku sa snaží zvyšovaním podielu vytriedených odpadov, zlepšovaním dostupnosti nádob, propagačnými činnosťami či odvozom niektorých druhov odpadov priamo od dverí domov obyvateľov. Všetky tieto služby sa zabezpečujú prostredníctvom zamestnancov mesta (komunálnej čaty) a TSM.

Pripravujú sa dva veľké projekty

Nakladanie s komunálnymi odpadmi ovplyvnia dva veľké pripravované projekty. Jedným z nich je triediaca linka na úpravu zmesového komunálneho odpadu v areáli bývalých závodov. „Zároveň sme sa uchádzali o kompostáreň, kde sme boli úspešní, a to súvisí aj s našou povinnosťou zbierať kuchynský biologický rozložiteľný odpad, kde sme v priebehu prvého polroka spustili pilotný projekt a dnes už máme zber zabezpečený v jednotlivých bytových jednotkách v celom meste,“ poznamenala prednostka MsÚ v Partizánskom Dáša Jakubíková.

„Táto téma je veľmi živá, máme ju roztrúsenú na viacerých platformách a zaoberá sa tým väčší tím ľudí. Radi by sme preverili možnosť, ako tieto činnosti zjednotiť do jednej platformy,“ ozrejmila prednostka s tým, že uznesenie, ktoré bolo mestským zastupiteľstvom prijaté, znamená, že úlohou samosprávy je v najbližšom období pripraviť analýzu toho, ako by mohol Mestský podnik odpadového hospodárstva vyzerať.

Foto: ilustračné OZ Priatelia Zeme

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.