Partizánske chce zrekonštruovať vyťaženú križovatku na Ulici generála Svobodu

1521

Po Veľkých Bieliciach a Návojovciach sa ďalšie stretnutie primátora Jozefa Božika s občanmi uskutočnilo v stredu 18. mája v mestskej časti Luhy I za prítomnosti členov VMČ a zamestnancov Mestského úradu v Partizánskom.

Kľúčovou prioritou pre tento rok v rámci sídliska Luhy I bude renovácia križovatky na Ulici generála Svobodu a priľahlých chodníkov. „Po konzultáciách s projektantami a príslušníkmi Policajného zboru SR došlo k záveru, že mesto bude rekonštruovať túto križovatku, pričom tam vybuduje kruhovú križovatku. Zároveň smerom do centra pribudne nový asfaltový koberec, dobuduje sa chýbajúci chodník a zrenovujú sa i prístupové chodníky do bytových domov. To všetko je súčasťou projektového zámeru, kde zatiaľ počítame s hodnotou finančných prostriedkov viazaných v rozpočte v objeme 400-tisíc eur,“ informoval primátor. V tejto lokalite bude vybudovaný aj jednosmerný cyklochodník v dĺžke približne 200 metrov, ktorý bude obchádzať kruhovú križovatku.

Prácu vo vnútrobloku reklamujú

Okrem toho sa na hranici medzi mestskými časťami Luhy I a Centrum-Baťovany bude dokončovať spevnená plocha na Družstevnej ulici. Na Malej okružnej v blízkosti ZŠ Radovana Kaufmana má samospráva v pláne veľkoplošnú opravu časti komunikácie.

Ako prezradil primátor, chystá sa aj slávnostné premenovanie vnútrobloku na Park Alexandra Dubčeka. V súvislosti s jeho nedávnou revitalizáciou však došlo aj ku kurióznej situácii. Vysadených tu bolo 1 200 cibuľovín, z ktorých ani jedna nevzišla. „Podľa subdodávateľa ich zožrali hraboše alebo stratili pamäťovú stopu a zabudli vyrásť. Mesto to reklamuje, žiadame dodávateľa a jeho subdodávateľa, aby urobili náhradnú výsadbu a vec doriešili,“ poznamenal primátor.

Problémom sú hlodavce

V druhej časti stretnutia bol priestor venovaný požiadavkám a podnetom obyvateľov. Tí požadovali doplniť výsadbu na sídlisku, taktiež poukázali na úpravu kanalizačných šácht, kde sa množia hlodavce. Ak sa v prvom rade nevyrieši tento problém, tak aj každoročná deratizácia bude neefektívna. Občania sa zaujímali aj o možnosti zaradenia do mestskej parkovacej zóny a zvýšenie kontroly zo strany mestskej polície.

foto: mm

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.