Piateho decembra v Dome kultúry v Partizánskom odvážne vystúpili mladí speváci a tanečníci zo SZUŠ Ars Akademy so svojím pestrým vianočným programom.

Ako každý rok vytvorili žiaci so svojimi pedagógmi skutočne bohatý program pre rodičov i širokú verejnosť. Ich tvrdá práca a drina s prípravou tohtoročného koncertu sa vyplatila, odmenou im bol potlesk početného publika. Do spoločenskej sály totiž zavítalo až okolo 350 ľudí, ktorí s nadšením sledovali rozmanité choreografie a spevácke čísla.

Na pódiu sa v tento adventný, štvrtkový večer predstavilo približne 140 šikovných detí z Partizánskeho, Veľkých Uheriec a Dolných Vesteníc, vo veku od 5 do 15 rokov. Talentovaní mladí ľudia pod vedením svojich učiteľov a učiteliek dokonale zakomponovali emócie z nadchádzajúcich vianočných sviatkov do každého z 22 vystúpení. Vďaka tomu vytvorili sviatočnú atmosféru, ktorá pohltila všetkých divákov.

Podujatie otvorila svojím spevom jedna z pedagogičiek zo SZUŠ Ars Akademy, ktorá následne na klavíri sprevádzala dve mladé speváčky. Po nich nasledovali tanečné čísla najmladších žiačikov, ktorí tancovali na známe vianočné piesne ako Tam rástla krásna jedlička a Jingle bells. Program pokračoval sólovým predstavením ich staršej kolegyne. Nasledovali ďalšie skvelo spracované skupinové choreografie a tri spevácke čísla. Večer zavŕšilo veľkolepé tanečné vystúpenie, v ktorom sa predstavili všetci účinkujúci. Tento program určite zahrial pri srdci všetkých prítomných a naladil ich na vianočnú nôtu.

Tanec, hudba, energia, emócie…práve prebieha náš 1. vianočný galaprogram v MsKs Partizánskom. #arsakademy#umenienasspaja#zatancujsisnami

Uverejnil používateľ Ars Akademy Súkromná ZUŠ Štvrtok 5. decembra 2019

Text, foto, video: Martina Slobodová

Redakcia Tempa
Autorské články, na ktorých sa podieľajú viacerí redaktori z našej redakcie, resp. externe spolupracujúci redaktori.