Partizánske postaví kompostáreň v bývalých závodoch: Špičková technológia za 3 milióny eur

1501
partizanske postavi kompostaren

V areáli bývalých závodov vznikne úplne nová kompostáreň. Samospráve sa na ňu podarilo získať zdroje z eurofondov vo výške takmer 3 milióny eur. Projekt bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Mesto Partizánske podalo v roku 2020 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu kompostárne na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Tá bola pred niekoľkými týždňami riadiacim orgánom schválená, pričom podmienky čerpania zdrojov budú ustanovené v pripravovanej zmluve.

Ročne viac ako tri tony

„Výška schváleného nenávratného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia je 2 938 640 eur, celkové výdavky sú odhadnuté na viac ako tri milióny eur, pričom spoluúčasť mesta je 5 percent,“ vysvetlil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom. Kompostáreň je navrhnutá tak, aby ročne dokázala spracovať až 3 250 ton biologicky rozložiteľných odpadov, z toho 950 ton kuchynského a 2 300 ton zeleného odpadu. Budú sa v nej zhodnocovať odpady z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a kuchynský BRKO z domácností.

zdroj: OZ Priatelia Zeme

 Dozrieva štyri mesiace

„Biologický rozložiteľný odpad sa po dovezení roztriedi, poseká, rozdrví, zmieša a uloží do dozrievacích boxov. Odpad bude skladovaný na otvorenej ploche a traktorom bude počas niekoľkých mesiacov premiešavaný, aby sa prevzdušňoval. Takto vznikne kvalitný kompost, ktorý sa môže využiť na hnojenie, napríklad v parkoch, prípadne sa môže neskôr predať. Nový odpad sa uloží na plochu vyhradenú pre príjem čerstvého biologického odpadu,“ uviedol Igor Fábry.

Vďaka tomu už nebude nutné viezť kuchynský odpad do Bioplynnej stanice v Bošanoch, čo mestu ušetrí náklady. Objekt vznikne na pozemkoch pri komíne v areáli bývalých závodov na rozlohe viac ako 5 300 m2. „Som rád, že po linke na mechanické spracovanie zmesového komunálneho odpadu a výrobu  tuhého alternatívneho paliva sme opäť uspeli s projektom zo zdrojov EÚ, ktorý pomôže odpadovému hospodárstvu,“ skonštatoval primátor Jozef Božik na sociálnej sieti.

Titulná foto: mm