Partizánske sa bude rozvíjať aj v roku 2022: Pozrite sa, čo nás v meste čaká

855

Samospráva sa v rámci investičného rozvoja pustí aj v tomto roku do významných projektov. Financované budú nielen z mestského rozpočtu, ale aj z európskych zdrojov.

„Sú to investície, o ktorých sme veľa diskutovali s poslancami aj na pracovných workshopoch. Chceli sme vyprecízovať, aby v každej mestskej časti a každej oblasti, či už je to školstvo, šport, sociálne veci, bolo cítiť, že samospráva investuje,“ uviedol primátor Jozef Božik. Jeden z najväčších zámerov je vybudovanie kompostárne v hodnote 3 milióny eur.

Súčasťou  rozsiahlej rekonštrukcie Námestia SNP a Parku Jana Antonína Baťu bude aj budovanie cyklochodníkov. Okrem cyklotrasy na korune hrádze rieky Nitry pribudnú i ďalšie vo vnútri mesta. „Pričom práve tie prvé cyklochodníky budú postavené od územia bývalého výškového internátu až ku korune hrádze rieky Nitry a späť do centra až po Jesenského ulicu,“ priblížil primátor.

Zdroje poputujú aj do športu

Veľkú investíciu bude predstavovať realizácia novej telocvične Základnej školy vo Veľkých Bieliciach. Suma 50-tisíc eur sa bude viazať na rozvoj Mestského futbalového štadióna Karola Jokla. „Črtajú sa nám ďalšie peniaze zo Slovenského futbalového zväzu. Chceli by sme uspieť s projektom a opäť by sme zainvestovali do tohto športoviska. Je veľmi dôležité preto, lebo futbalu sa v rámci mesta venuje viac ako 300 detí,“ predostrel Jozef Božik.

Partizánske získalo prostriedky z rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie inkluzívneho detského ihriska. Nachádzať sa bude v areáli letiska v Malých Bieliciach. Využívať ho budú môcť i deti so zdravotným znevýhodnením.

letisko male bielice

Finančná injekcia pre zdravotníctvo

Samospráva sa tiež bude podieľať predbežne sumou 100-tisíc eur na rekonštrukcii chirurgických sál v Nemocnici Svet zdravia v Partizánskom, ktorá je vo vlastníctve mesta. „I napriek tomu, že prešla reforma zdravotníctva, chceme urobiť všetko preto, aby naša nemocnica bola pripravená aj v súťaži poskytnúť čo najlepšie podmienky pre rozvoj chirurgie. V záujme nemocnice i mojom je, aby sme rekonštruovali obe chirurgické sály. S tým, že nájomca zainvestuje minimálne 300-tisíc eur,“ vysvetlil primátor.

Opravy ciest i chodníkov

Investovať sa bude aj do základnej infraštruktúry – ciest, chodníkov a veľkoplošných opráv vozoviek. „Okrem rekonštrukcie ciest a chodníkov smerom ku Kostolu Božského Srdca Ježišovho a poza kostol chceme zrenovovať aj Sokolskú ulicu. Zároveň chceme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov a cesty na ulici Generála Svobodu,“ upresnil.

Sokolská ulica

V pláne by mala byť i oprava štátnej cesty I/64. „Veľmi intenzívne rokujem s riaditeľom Slovenskej správy ciest, aby v rámci plánovaných opráv obnovili aj veľkú časť vozovky v rámci intravilánu mesta,“ podotkol primátor. Finančné prostriedky poputujú aj do verejného osvetlenia, vybavenia Domova, vozového parku TSM či do majetku SMM.

Foto: mm

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.