Partizánske spustilo pilotný projekt zberu kuchynského odpadu: Košík stačí vyložiť pred dvere bytu

784
zber kuchynskeho bio odpadu partizánske

Partizánske, tak isto ako ostatné samosprávy na Slovensku, musí od júla zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Pripravilo preto skúšobný projekt, ktorý by mal zvýšiť komfort obyvateľov.

Povinnosť triediť biologické odpady platí na Slovensku už niekoľko rokov, avšak obciam či mestám boli mohli umožnené určité výnimky. Vďaka nim nemuseli separovaný zber kuchynských či biologických odpadov zavádzať. Samosprávy však od začiatku roka takéto možnosti už viac nemajú, a to v dôsledku zmeny existujúceho zákona, ktorá vstúpila do platnosti od prvého januára.

Kuchynský zber sa stáva povinnosťou

Mestá a obce majú povinnosť zabezpečiť zber a triedenie kuchynského bioodpadu, a to v čase od 1. januára do 30. júna 2021. Na zavedení najvhodnejšieho systému pracuje aj mesto Partizánske. „Je to dôležité najmä z environmentálneho hľadiska, lebo tento typ odpadu sa z obcí a miest štandardne dostáva do zmesového komunálneho odpadu. Skončí teda na skládke, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu, čím vznikajú skleníkové plyny, ako napríklad metán, ktorý preukázateľne prispieva ku globálnemu otepľovaniu a negatívnym zmenám klímy,“ vysvetlil nám Branislav Moňok, predseda organizácie Priatelia Zeme – SPZ a zároveň člen Komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby MsÚ v Partizánskom.

kuchynsky bioodpad partizanske

Košík stačí položiť pred byt

Občianske združenie v spolupráci s mestom vytvorilo od 19. apríla do 13. mája špeciálny pilotný projekt zberu odpadu, ktorý sa od iných miest líši. „Hlavný rozdiel je v tom, že obyvatelia nebudú musieť kuchynský biologický odpad vynášať do kontajnerov, ale plný košík položia pred dvere bytu, pričom zber sa bude vykonávať dvakrát do týždňa, vždy v pondelok a vo štvrtok. Pilotným projektom si chceme overiť, ako bude takýto systém fungovať v praxi,“ vysvetlil Branislav Moňok.

Každá domácnosť dostane svoj plastový košík a desať kompostovateľných vreciek. Dvakrát do týždňa príde zberová služba, ktorá z panelákov vrecká z košíkov zozbiera a odovzdá firme na zber odpadu, zvyšky z kuchyne potom poputujú do bioplynovej stanice v Bošanoch.

Kontajnery majú nevýhody

Ako vysvetľuje samospráva, zbieranie odpadkov „systémom od dverí k dverám“ bude pre ľudí komfortnejší, jednoduchší a pre mesto tiež finančne prijateľný. Do skúšobného projektu boli navrhnuté viaceré bytové domy na sídlisku Šípok. „Vybraté boli tak, aby predstavovali reprezentatívnu vzorku typov bytových domov v Partizánskom, ako napríklad počet podlaží a bytov, a mohol sa vyskúšať navrhnutý systém. Zvoleným typom zberu chceme vytvoriť maximálne pohodlie pre obyvateľov, predísť potrebe doplnenia stojísk kontajnerov o ďalšie nádoby a minimalizovať s tým spojené riziká, či už je to množenie hmyzu, vznik zápachu, prilákanie voľne žijúcich zvierat alebo miešanie rôznych druhov odpadov,“ vysvetlil primátor Jozef Božik. Ako dodal, na základe výsledkov sa samospráva rozhodne, akou formou bude od 1. júla zber realizovať.

foto: mm